Hoppa till innehåll

Avgifter och regler, abonnemang

Blanketter

För att få glesare sophämtning, uppehåll i sophämtningen eller få dela på ett sopkärl ska man ansöka om detta på särskilda blanketter:
Ansökan om ändrad hämtningsintervall av sopor (, 35 kB)
()Ansökningsblankett för gemensamt sopkärl (, 122 kB)
Ansökan om uppehåll/undantag beträffande sophämtning/slamtömning (, 48 kB)

E-tjänster

Betala med Autogiro/E-fakturaöppnas i nytt fönster

Ansökan om uppehåll/undantag beträffande sophämtninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Renhållningstaxa

Renhållningstaxa (, 203 kB)

​Byte av sopkärl

Vill du byta storlek på ditt sopkärl? Kostnad: 100 kr/kärl

​Dragavstånd

OBS! Dina kostnader ökar ju längre sophämtaren måste dra din avfallsbehållare.

30 meter är den längsta sträckan vi drar ditt avfall.

Trappsteg eller grind i hämtningsvägen räknas som att din dragväg förlängs med 5 meter

​Extra tömning

Behöver du en extra tömning ring oss.

 

Kärlstorlek, liter

Summa, kr/gång

Grovsopor

140

54

Sopor vid ej ordinarie tur

140

71

Sopor vid ej ordinarie tur

190

96

Sopor vid ej ordinarie tur

370

186

Sopor vid ej ordinarie tur

660

333

Sopor vid ordinarie tur

140

35

Sopor vid ordinarie tur

190

35

Sopor vid ordinarie tur

370

106

Sopor vid ordinarie tur

660

176

Latrin

Sommarhämtningen börjar vecka 18 eller 19, beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Hämtningen slutar vecka 38 eller 39.

Latirnhämting 26 gånger per år (året runt):

2917 kr/år

Latrinhämtning 11 gånger per år (sommarbostad):

1358 kr/år

Latrinhämtning i engångskärl inkl. kärl och hämtning:

169 kr/år

Slamsugning

Ordinarie tömning

Hämtningsavgift

Behandlingsavgift

Taxa

Slamavskiljare mindre än 4.5 m³

494

156

650 kr/gång

Slamanvskiljare större än 4,5 m³

624

168

792 kr/gång

Budad tömning

 

 

 

Slamavskiljare mindre än 4.5 m³

586

156

742 kr/gång

Slamanvskiljare större än 4,5 m³

874

168

1042 kr/gång

Sluten tank upp till 3 m³

586

156

742 kr/gång

Sluten tank mellan 3.1 m³ och 6 m³

875

168

1042 kr/gång

Tillägg:

 

 

 

Slang över 20 m

 

 

125 kr/enhet

Lock över 60 cm i diameter eller vikt över 15 kg

 

 

875 kr/enhet

Sophämtning flerfamiljshus

Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag.

Vill du har tätare intervall anmäler du det till Renhållningsverket

Sophämtning sommarbostad

(1 maj - 30 september)

Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag. Sommarhämtningen börjar vecka 18 eller 19, beroende på om du har hämtning jämn eller ojämn vecka. Hämtningen slutar vecka 38 eller 39.

Hushåll som minskar sin sopmängd med hemkompostering av hushållsavfall kan få resterande sopor hämtade med glerare intervall.

Sophämtning villor

Sophämtningen inom Vänersborgs kommun sker i normala fall var 14:e dag. Du kan ansöka om både tätare och glesare hämtningsintervall. Det är också möjligt att dela sopkärl. Två eller tre grannar kan ha gemensamt sopkärl, under förutsättning att soporna får plats i det kärl som normalt används. Antalet hushållsmedlemmar som använder gemensamt sopkärl får totalt vara högst sex.

Sophämtning en gång i veckan

Normal​t intervall för sophämtning är var 14:e dag. Vill du ha tätare hämtningsintervall anmäler du det till Renhållningsverket.

Trädgårdsavfall

Vi erbjuder våra abonnenter separat hämtning av trädgårdsavfall, då vi hämtar varannan vecka från mitten av april till mitten av oktober.

Teckna dig för ett abonnemang, för dig själv eller tillsammans med din granne.

Hämtningsintervall

Kärlstorlek

Hämtningsavgift

Behandlingsavgift

Summa

2 veckor

370 l

574 kr

128 kr

702 kr/år

Återvinningscentral

För att lämna avfall på ptervinningscentralen behöver man ha ett besökskort. Med besökskortet kan man lämna avfall fyra gånger per år. Efter fjärde besöket kostar det 50 kr per besök.

Du som bor i lägenhet finns inte i vårt kundregister idag. Därför delas kortet ut i samband med första besöket på återvinningscentralen. För att underlätta utlämnandet av kortet, kan du ta med ifylld ansökningsblankett.

Avgifter för företag​
Som ​företagare behöver man ett besökskort för företaget. Med besökskortet kan man lämna avfall på återvinningscentralen för en kostnad på 200 kr per besök.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kretslopp & Vatten
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 51

Enhetschef:
Lars Jensen

Telefon:
0521- 72 12 53

Kundmottagning:              Alexandra Lundgren

Telefon:
0521- 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se