Hoppa till innehåll

Slamsugning

Avgifter:

Gäller från 2015-04-01

Ordinarie tömning

Hämtningsavgift

Behandlingsavgift

Taxa

Slamavskiljare mindre än 4,5 m³494156650 kr/gång
Slamavskiljare större än 4,5 m³624168792 kr/gång
Budad tömning   
Slamavskiljare mindre än 4,5 m³586156742 kr/gång
Slamavskiljare större än 4,5 m³8741681042 kr/gång
Sluten tank upp till 3 m³586156742 kr/gång
Sluten tank mellan 3,1 m³ och 6 m³8741681042 kr/gång

Tilläggsavgift för sugslang längre än 20 meter

125 kr/enhet

Tilläggsavgift för lock över 60 cm i diameter

875 kr

Fordrar avfallslämnaren snabbare åtgärd än inom tre arbetsdagar äger entreprenören rätt att debitera uppdraget med 1000 kr + ordinarie pris.

Vid tillfälle när framkörning sker men slamsugning inte kan utföras p.g.a hinder från fastighetsägaren utgår hämtningsavgift enligt taxa ovan.

Entreprenör för slamsugningen är Centralen

För slamsugning ring:
0520- 477 000