Hoppa till innehåll

Sophämtning villor

Sophämtningen inom Vänersborgs kommun sker i normala fall var 14:e dag. Du kan ansöka om både tätare och glesare hämtningsintervall. Det är också möjligt att dela sopkärl. Två eller tre grannar kan ha gemensamt sopkärl, under förutsättning att soporna får plats i det kärl som normalt används. Antalet hushållsmedlemmar som använder gemensamt sopkärl får totalt vara högst sex.

Blanketter

Ansökningsblankett för gemensamt sopkärl (, 45.1 kB)
Ansökan om uppehåll/undantag beträffande sophämtning (, 21 kB)

Sophämtning var 14:e dag

Storlek kärlAntal fastigheter som delar kärlGrundavgift, krHämtningsavgift, krBehandlingsavgift, krSumma kr/år
140 l 5266944521673
140 l210526914782221
140 l315777454232745
190 l 5697635811913
190 l211388145852537
140 l extra kärl  498410908
190 l extra kärl  5335711104

Sophämtning en gång i veckan


Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag. Vill du ha tätare hämtningsintervall anmäler du det till Renhållningsverket.
Storlek kärlGrundavgift, krHämtningsavgift, krBehandlingsavgift, krSumma kr/år
140 l52616827672975
190 l569182311963588

Sophämtning var 4:e vecka


Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag. Hushåll som minskar sin sopmängd genom hemkompostering av hushållsavfall kan få resterande sopor hämtade med glesare intervall.
Storlek kärlAntal fastigheter som delar kärlGrundavgift, krHämtningsavgift, krBehandlingsavgift, krSumma kr/år
140 l 5263472451118
140 l210523612301643
140 l315773662262169
190 l 5694042881261

Sophämtning 4 ggr per år


Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag. Hushåll som minskar sin sopmängd genom hemkompostering av hushållsavfall kan få resterande sopor hämtade med glesare intervall.

Hushåll med en till fyra personer kan begära hämtning 4 ggr/år.

Storlek kärlGrundavgift, krHämtningsavgift, krBehandlingsavgift, krSumma kr/år
140 l43814768653

Sophämtning 2 ggr per år


Normalt intervall för sophämtning är var 14:e dag. Hushåll som minskar sin sopmängd genom hemkompostering av hushållsavfall kan få resterande sopor hämtade med glesare intervall.

Hushåll med en eller två personer kan begära hämtning 2ggr/år.

Storlek kärlGrundavgift, krHämtningsavgift, krBehandlingsavgift, krSumma kr/år
140 l4387627541

Hämtning av osorterat hushållsavfall


Hämtning av osorterat hushållsavfall kostar tre gånger den ordinarie avgiften.