Hoppa till innehåll

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall

HämtningsintervallKärlstorlekHämtningsavgiftBehandlingsavgiftSumma
2 veckor370 liter574 kr128 kr702 kr/år
Vi erbjuder våra abonnenter separat hämtning av trädgårdsavfall, då vi hämtar varannan vecka från mitten av april till mitten av oktober.

Teckna dig för ett abonnemang, för dig själv eller tillsammans med din granne.

Grovavfall

HämtningsintervallKärlstorlekGrundavgiftHämtningsavgiftBehandlingsavgiftSumma
1 vecka370 liter140 kr1357 kr1521 kr3018 kr/år
1 vecka660 liter140 kr2614 kr2049 kr4803 kr/år
2 veckor370 liter140 kr672 kr764 kr1576 kr/år
2 veckor660 liter140 kr1304 kr1027 kr2471 kr/år