Hoppa till innehåll

 

Byggprojekt

Kommunen planerar för hur framtidens Vänersborg ska se ut! Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med genomförande av såväl mindre som större byggprojekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya deltaljplaner osv.

Aktuella byggprojekt i Vänersborg

Du kan antingen välja att på kartan klicka på det projekt du vill veta mer om, eller så klickar du på någon av länkarna som står nedanför.

Byggprojekt A-Ö

PROJEKT

BESKRIVNING

STATUS


Gång- och cykelväg


Gång- och cykelväg Drottninggatan

Pågående


Gång- och cykelväg


Gång- och cykelväg utmed Gropbrovägen

Planeras


Gång- och cykelväg


Gång- och cykelväg utmed Östra vägen


Avslutad


Cirkulationsplats


Ny cirkulationsplats Gropbrovägen - Tegelbruksvägen

Planerad

 

Detaljplaner pågående

 

Pågående detaljplaner

Pågående

 

Detaljplaner

 

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Laga kraft


Gymnasiehallen


Ventilation och omklädningsrum

Avslutas

Hallebergs förskola

Omfattande renovering


Planeras


 

Holmängs Hage

 

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg

Pågående


Holmängens skola


En ny skola ska byggas på Holmängen

Pågående

Kommunhuset

Mötessal byggs i anslutning till Kommunhuset

Pågående


Lss-boende


Planer för ett nytt Lss-boende i kommunen

Planeras


Mariedal östra


Nytt bostadsområde på Mariedal

Pågående


Skaven/Öxnered


Ett nytt bostadsområde i Vänersborg med villatomter

pågående


Toalett vid badstranden på Gaddesanna


Offentlig toalett vid badstranden på Gaddesanna

Planeras


Vargöns hamn


Skredsäkring av hamnområdet

Pågår


Vänersborgs hamn


Reparation av påldäckskaj samt anpassning av kajområdet till ny detlajplan

Pågår


Vänersnäsprojektet


Ny vatten- och avloppsledning

Pågående


Öxnered skola


Renovering och tillbyggnad

Avslutat
Självklart kan du som medborgare vara med och påverka! Läs mer om hur genom att klicka på länken under Mer information.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information