Hoppa till innehåll

Byggprojekt

Kommunen planerar för hur framtidens Vänersborg ska se ut!

Vår målsättningen är att alla förändringar ska bidra till upplevelsen av Vänersborg som en vacker stad och en kommun där stadens naturvärden tas tillvara. Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med genomförande av såväl mindre som större byggprojekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya deltaljplaner osv. Läs mer om våra projekt nedan.

Aktuella byggprojekt i Vänersborg

VAD (A-Ö)

BESKRIVNING

STATUS


Belfragegatans förskola

 

Ny förskola byggs i kvarteret Hönan

Pågående


Blåsut förskola

 

Förskolan renoveras

Pågående

Detaljplan för Skaven/Öxnered

 

Förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde i Vänersborg

 

Planeras

 

Detaljplaner

 

Pågående detaljplaner

Pågående

 

Detaljplaner

 

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Laga kraft

 

Fiberutbyggnad

 

Fiberläggningen - en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts

Klart


Fridhems förskola

 

Renovering och utbyggnad

Pågående

 

Holmängs Hage

 

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg

Pågående

 

Idrottsgatan 7

 

Om- och tillbyggnad av skolbyggnaden

Pågående


Ishallen

 

Nya omklädningsrum i anslutning till Ishallen

Planeras


Kastanjevägens förskola

 

Renovering av förskolan planeras

Planeras

Kretsloppspark

 

Ny, modern kretsloppspark strax söder om Tenggrenstorps industriområde

 

Pågående

 

Lokaler i för- och grundskolan

 

Byggnation och renoveringar av skollokaler

Pågående


Mulltorps förskola och skola

 

Ny förskola byggs, och skolan renoveras

Pågående


Nordkrokens brygga


Bryggan i Nordkroken rustas upp

Pågående


Onsjöskolans skolgård

 

Skolgården rustas upp och förnyas

Planeras

 

Toaletter på Fisktorget

 

Offentliga toaletter på Fisktorget

Pågående

 

Toaletter vid badstranden i Sikhall

 

Offentliga toaletter vid badstranden i Sikhall

Planeras

 

Toaletter vid badstranden i Nordkroken

 

Offentliga toaletter vid badstranden i Nordkroken

Planeras

 

Vänerkustprojektet

 

Ny vatten- och avloppsledning längst Vänerkusten

Pågående


Öxnered skola

 

Renovering och tillbyggnad

Planeras
 Självklart kan du som medborgare vara med och påverka! Läs mer om hur genom att klicka på länken under Mer information.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information