Hoppa till innehåll

Byggprojekt

Kommunen planerar för hur framtidens Vänersborg ska se ut!

Vår målsättningen är att alla förändringar ska bidra till upplevelsen av Vänersborg som en vacker stad och en kommun där stadens naturvärden tas tillvara. Praktiskt så betyder det att vi ständigt arbetar med genomförande av såväl mindre som större byggprojekt gällande byggnation, gatuarbeten, vatten- och avloppsarbeten, framtagande av nya deltaljplaner osv. Läs mer om våra projekt nedan.

Aktuella byggprojekt i Vänersborg

VAD (A-Ö)

BESKRIVNING

STATUS


Cykelgarageöppnas i nytt fönster

 

Låsta cykelgarage vid tågstationerna, med 30 platser i varje

Pågående

 

Cykelväg längs Stationsvägenöppnas i nytt fönster

 

Ny cykelbana längs hela Stationsvägen i Vargön

Pågående

Detaljplan för Skaven/Öxneredöppnas i nytt fönster

 

Förslag till detaljplan för ett nytt bostadsområde i Vänersborg

 

Planeras

 

Detaljplaneröppnas i nytt fönster

 

Pågående detaljplaner

Pågående

 

Detaljplaneröppnas i nytt fönster

 

Nyligen lagakraftvunna detaljplaner

Laga kraft

 

Fiberutbyggnadöppnas i nytt fönster

 

Återställning - asfaltering efter grävning pga. fiberutdragning

Pågående

 

Holmängs Hageöppnas i nytt fönster

 

En ny stadsdel växer fram i Vänersborg

Pågående

 

Idrottsgatan 7öppnas i nytt fönster

 

Om- och tillbyggnad av skolbyggnaden

Pågående

 

Konstgräs på Hallevi IPöppnas i nytt fönster

 

Konstgräs anläggs på Hallevi IP i Vargön

Pågående

Kretsloppsparköppnas i nytt fönster

 

Ny, modern kretsloppspark strax söder om Tenggrenstorps industriområde

 

Pågående

 

Laddstolpar Öxneredöppnas i nytt fönster

 

Publika laddstolpar vid Öxnereds tågstation

Klart


Lekplats på Onsjööppnas i nytt fönster

 

Lekplatsen på Onsjö renoveras

Planeras

 

Lokaler i för- och grundskolanöppnas i nytt fönster

 

Byggnation och renoveringar av skollokaler

Pågående

 

Restaurangen Folkets Husöppnas i nytt fönster

 

Renovering av köket i Folkets Hus

Pågående

 

Toaletter på Fisktorgetöppnas i nytt fönster

 

Offentliga toaletter på Fisktorget

Planeras

 

Toaletter vid badstranden i Sikhallöppnas i nytt fönster

 

Offentliga toaletter vid badstranden i Sikhall

Planeras

 

Toaletter vid badstranden i Nordkrokenöppnas i nytt fönster

 

Offentliga toaletter vid badstranden i Nordkroken

Planeras

 

Vänerkustprojektetöppnas i nytt fönster

 

Ny vatten- och avloppsledning längst Vänerkusten

Pågående
 Självklart kan du som medborgare vara med och påverka! Läs mer om hur genom att klicka på länken till höger under Mer information.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

MER information