Hoppa till innehåll

Värmepumpar  

Så här anmäler Du

Använd gärna Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens blanketter för anmälan. Till anmälan respektive ansökan ska en tomtkarta bifogas som visar borrhål, slangar och närliggande vattentäkter. Anmälan ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i god tid innan anläggningen påbörjas.

Ska du borra hål för bergvärme närmare än 10 m från tomtgräns behöver du godkännande från grannen, du kan då använda blanketten grannyttrande värmepump.

För handläggning av anmälan om inrättande av värmepumpanläggning debiteras en avgift enligt en taxa fastställd av Kommunfullmäktige.

Blankett för anmälan av värmepump (, 237 kB)
Grannyttrande värmepump (, 13 kB)

Miljöeffekter

Det finns risker förknippade med användningen av värmepumpar. Köldmediet kan bestå av ämnen som skadar jordens ozonskikt eller bidra till den globala växthuseffekten. På grund av dessa risker måste anmälan göras till miljö- och hälsoskyddsnämnden för en miljöprövning.

Värmepump

Många villaägare, som bor i hus byggda 1960 - 1985 måste underhålla husen och byta ut olika delar av värmesystemet. Att installera värmepump i huset har blivit vanligt idag. Uttjänta oljepannor byts ofta mot uppvärmning med värmepump.

Oavsett vilket värmesystem en husägare har idag, direktelvärme, vattenburen el eller oljepanna, går det att komplettera med värmepump. Dagens nyutvecklade värmepumpar är mycket effektiva. 1 insatt kWh ger ca 3 tillbaka. Genom att flytta värme från berg, mark, luft eller sjöbotten in i huset via värmepumpen, så minskar behovet av andra energikällor. Detta är förstås mycket bra för miljön.

Vill du läsa mer om värmepumpar så finns bra information hos Svenska kyl&värmepumpföreningenlänk till annan webbplats


KONTAKT

MILJÖ OCH HÄLSA

Telefon expedition:
0521-72 12 72

E-post:
miljo@vanersborg.se

Postadress:
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Hamngatan 3

Kontakt miljöskydd:

Personal Miljö och hälsa