Hoppa till innehåll

Försäkringar

Försäkringarna gäller även för 2017.

Vänersborgs kommun har tecknat avtal avseende diverse försäkringsskydd som kan aktualiseras vid personskada, sakskada och ren förmögenhetsskada.

Nedan återfinns en översiktlig presentation av kommunens aktuella försäkringsskydd och dess villkor. Fullständiga försäkringsbrev samt de särskilda villkoren finns att ta del av vid kommunens kansli.

För allmänna frågor rörande försäkringsskyddet eller för frågor i samband med inträffad skada och skadeanmälning kontakta kommunjuristen Tünde Petersson, 0521- 72 23 95.

Kommunens försäkringsmäklare är Bolander & Co AB.

Försäkringsform

Försäkringsbolag

Försäkrings-/avtals nummer

Kommunförsäkring

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

160101—DP40

Tjänstereseförsäkring

Gouda Reseförsäkring

4805083

Motorfordonsförsäkring

Protector Forsikring

215755-1.1

Olycksfallsförsäkring

Protector

322465-1.1

Utställningsförsäkring

Hiscox

121480

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se