Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-01-24

Byggnadsnämnden i korthet 2017-01-24


Här följer en sammanfattning från Byggnadsnämndens (BN) sammanträde den 24 januari 2017.

Byggnadsnämnden i korthet kommer inte att ta upp enskilda ärenden såsom förhandsbesked, rivnings-, mark- och bygglov eller strandskydd etc.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se