Hoppa till innehåll

Starta företag eller flytta ditt företag hit

Näringslivskontoret är kommunens centrum för näringslivsutveckling. Vår uppgift är att hjälpa dig till rätt kontakter för att underlätta ditt företags etablering i Vänersborgs kommun. Här hittar du kontaktuppgifter till oss och våra samarbetspartners.

Näringslivskontoret

Christel Thuresson

Ann Nordquist
Näringslivsutvecklare
(Företagslotsning)
-Trestad center
-Tenggrenstorp/
Onsjö
-Vargön

Tel: 0521-72 19 20
Sms: 0738-72 19 20

E-post:
ann.nordquist@
vanersborg.se

Jim Sandin
Näringslivsutvecklare
(Företagslotsning)
- Holmängen

Tel: 0521-72 19 14 
Sms: 0701-62 06 28

E-post:
jim.sandin@
vanersborg.se

Ann Nordquist, näringslivssamordnare

Karolin Olsson
Näringslivsutvecklare
(Företagslotsning)
- Frändefors/Brålanda
- Leader Dalsland


Tel. 0521- 72 13 63
Sms: 0701-62 29 19

E-post:
karolin.olsson@
vanersborg.se

Christel Thuresson

Janni Umeland
Näringslivsutvecklare
(Kommunikation/
marknadsföring)

Tel: 0521-72 22 42
Sms: 0701-62 28 74

E-post:
janni.umeland@
vanersorg.se


Våra samarbetspartners

Fastighets AB  

Vänersborg

ove

Ove Thörnkvist
Kommundirektör
Tel: 0521-72 23 80
E-post:
ove.thornkvist@
vanersborg.se

 

Byggnads-

förvaltningen

Sophia Wikström

Sophia Vikström
Chef
Byggnadsförvaltningen
Planer, bygglov, Lantmäteriet
Tel: 0521- 72 12 05
E-post:
sophia.vikstrom@
vanersborg.se


Miljö- och

hälsoskyddsförvaltningen

Mikael Reinhardt
Miljö- och
hälsoskyddschef
Miljö och hälsa
Tel: 0521- 72 12 75
E-post:
mikael.reinhardt@vanersborg.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sophia Wikström

Sophia Vikström
Chef
Samhällsbyggnads-
förvaltningen

Tel: 0521- 72 12 05
E-post:
sophia.vikstrom@
vanersborg.se

tom

Ann-Sofi Sundqvist
Mark &
exploateringsingenjör

Köp av fastigheter
Tel: 0521- 72 23 94
E-post:
ann.sofi.sundqvist
@vanersborg.se

Daniel Larsson
VA-chef
Vatten och avlopp
Tel: 0521-72 12 60
E-post:
daniel.larsson@
vanersborg.se

Socialförvaltningen

Elisabeth Moberg
Elisabeth Moberg
Alkoholhandläggare
Tillstånd
Tel: 0521- 72 23 70
E-post:
elisabeth.moberg@
vanersborg.se

MER information

NyföretagarCentrum
NyföretagarCentrum är en näringslivsdriven stiftelse som har syftet att stimulera entreprenörskap och framväxten av livskraftiga nya företag.
NyföretagarCentrums hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillväxtsverket
Tillväxtverket utvecklar och sprider kunskap, verktyg och metoder. De driver och stödjer program inom utvalda områden, stödjer och skapar nätverk och allianser. Dessutom informerar och vägleder de företagare och fattar beslut om samt samordnar och utvecklar regionala stöd till företag.
Tillväxtverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster