Hoppa till innehåll

Avgifter för hjälp i serviceboende från 1 januari 2018

  • Hemtjänstavgift
  • Hemsjukvård
  • Boendestöd

För att fastställa en avgift måste ett avgiftsutrymme räknas fram.

Maxtaxa – högsta avgift är 2 044 kr.

Exempel på uträkning avgiftsutrymme:

Ensamstående

Inkomst efter skatt

10 000 kr +

Bostadstillägg

1 500 kr +

Hyra

6 000 kr -

Summa

5 500 kr =

Minimibelopp

5 136 kr -

Avgiftsutrymme

364 kr

Utifrån summan ovan kan avgiften bli max 364 kr, eftersom den summan blir kvar.

Gifta/sammanboende

Inkomst efter skatt

12 500 kr +

Inkomst efter skatt, make/,ala

10 700 kr +

Delad inkomst

11 600 kr =

Hyra (halva hyran var)

3 000 kr -

Summa

8 600 kr

Minimibelopp

4 340 kr -

Avgiftsutrymme

4 260 kr

Utifrån summan ovan blir avgiften 2 044 kr, eftersom den summan finns kvar i avgiftsutrymmet.

Trygghetslarm, 300 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Hemsjukvård, 150 kr/besök eller max 300 kr/månad (när det är förmånligare än maxtaxan).

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse, överstigande 7 dagar, tas ingen avgift ut.

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten
Förfrågan hyra/inkomst (, 115.8 kB)

Inkomstförfrågan, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering:
Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID

Det finns möjlighet att ansöka om ekonomisk prövning för dubbel bostadskostnad, om du inte har tillgångar som överstiger ett basbelopp. Efter ekonomisk prövning kan bistånd beviljas för hyran på serviceboendet, under högst tre månader.
Ansökan om bistånd för dubbel hyra (, 38.9 kB)

 

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se