Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

I Anhörigstödet har du möjlighet att delta i, eller ta del av:

 • Anhöriggrupper
 • Samtalsgrupper
 • Informationsträffar/föreläsningar
 • Träffpunkter
 • Aktiviteter, studiecirklar
 • Besöksverksamhet

För att stödja och underlätta situationen för den

anhörige kan den närstående ansöka om insatser

hos bistånds- eller färdtjänsthandläggaren för:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet som avlösning
 • Bokningsbar anhörigplats för planerad avlösning
 • Trygghetsplatser
 • Växelvårdsplatser
 • Trygghetslarm
 • Färdtjänst
 • Hemvård
 • Matdistribution

Vad skulle du som anhörig uppskatta som stöd från kommunen?

Skriv ett brev eller skicka ett e-post till anhörigstödet. Se kontaktuppgift.

Ansöka om stöd

Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom omsorg om funktionshindrade kontaktar du biståndsenheten.
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Anhörigstöd Individ- och familjeomsorg (IFO)

Anhörigstöd inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik. Anhörigstöd - Språngbrädan
Har du frågor, hör av dig till IFO:s kontaktperson.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD

Besöksadress
Edsgatan 37, ingång från gården, 462 30 Vänersborg

VÅRD OCH OMSORG  
Anhörigsamordnare
Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se 

ANHÖRIGSTÖD
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE

Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG

Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521- 72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se

Facebook

Text