Hoppa till innehåll

Anhörigstöd

Inbjudan till Anhörigstöd

Vi anhörigsamordnare vill få chansen att träffa dig som anhörig till någon närstående som finns inom omsorg om funktionshinder och/eller socialpsykiatri. Inbjudan

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

I Anhörigstödet har du bl.a. möjlighet att delta i eller ta del av:

 • Anhöriggrupper
 • Samtalsgrupper
 • Informationsträffar/föreläsningar
 • Träffpunkter
 • Aktiviteter, studiecirklar
 • Besöksverksamhet
 • Individuella samtal

Vilka insatser kan den anhöriga eller närstående ansöka om?

För att stödja och underlätta situationen för den anhörige kan den närstående ansöka om insatser hos biståndsenheten för:

 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet som avlösning
 • Växelvårdsplatser
 • Hemtjänst
 • Matdistribution
 • Färdtjänst
 • Boende med särskilt stöd enligt LSS
 • Individ- och familjestöd enligt LSS
 • Boende med särskilt stöd för psykiskt funktionshindrade
 • Daglig verksamhet enligt LSS
 • Daglig verskamhet för psykiskt funktionshindrade
 • Ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson
 • Personlig assistans
 • Korttidsboende/stödfamilj


Ansöka om stöd hos biståndsenheten

Ansöka om stöd
Vill du ansöka om stöd inom äldreomsorg eller inom omsorg om funktionshindrade kontaktar du biståndsenheten.
Kontakt kan även tas med anhörigsamordnare  tel: 0521-72 20 34 eller 0521-72 26 50 alt. arbetsterapeut tel: 0521-72 20 33.

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D har öppnat

Anhörigstödet och frivilligverksamhetsen har nu öppnat en ny mötesplats

Mötesplats Norra Järnvägsgatan 2 D

Språngbrädan - Anhörigstöd Individ- och familjeomsorg
Ny anhörigrupp startar

Anhörigstöd Språngbrädan inom individ- och familjeomsorg vänder sig till dig, man eller kvinna, som har en anhörig med ett riskbruk, missbruk och beroendeproblematik.

Ny anhöriggrupp
Under februari startar Språngbrädan en ny anhöriggrupp för dig som har en anhörig med ovanstående problematik. Är du intresserad? Se mer information under Anhörigstöd - Språngbrädan
Har du frågor, hör av dig till IFO:s kontaktperson. Se under kontakt.

KONTAKT

ANHÖRIGSTÖD
Besöksadress
Pionen
N:a Järnvägsgatan 2 D
462 34 Vänersborg
(ingång från gården)

VÅRD OCH OMSORG  
Anhörigsamordnare
Ann-Christine Karlsson
Telefon: 0521-72 20 34
E-post:
ann-christine.karlsson@vanersborg.se

Arbetsterapeut
Annica Lindbom
Telefon: 0521-72 20 33
E-post:
annica.lindbom@vanersborg.se

Demenssjuksköterska
Beatrice Pettersson
Telefon: 0521-72 20 35
E-post:
beatrice.pettersson@vanersborg.se 

ANHÖRIGSTÖD
OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE
Anhörigsamordnare
Heléne Larsson
Telefon: 0521-72 26 50
E-post: helene.larsson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef
Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

ANHÖRIGSTÖD
INDIVID OCH FAMILJEOMSORG
Kontaktperson
Lina Svensson
Telefon: 0521- 72 16 04
E-post:
lina.svensson@vanersborg.se

Facebook