Hoppa till innehåll

Frivilligverksamhet

Friviillighet

Har du tid över och vill göra något för en medmänniska och för dig själv?

Är du pensionär, studerande, arbetande eller dagledig – alla oavsett ålder är välkommen att anmäla sig att göra en ideell insats. Som frivillig bidrar du med ”guldkanten” i tillvaron för någon annan samtidigt som det ger mycket tillbaka. Det är en möjlighet att göra något meningsfullt, hitta nya vänner och kanske skapa värdefulla kontakter.

Som frivillig kan du besöka något av kommunens äldreboende för en pratstund, läsa tidning eller bok, ta med någon på en promenad, hålla i någon underhållning etc.

Det finns träffpunkter för äldre i olika delar av kommunen, där du tillsammans med andra frivilliga kan vara cafévärd eller hålla i aktiviteter t.ex. bingo.

Du bestämmer hur mycket tid du vill lägga och vilken uppgift som du vill engagera dig i. Har du någon idé eller förslag vad du vill göra, försöker vi tillsammans se om det går att genomföra.

I Frivilligverksamhet utgår vi från den gemensamma värdegrunden för Vård och Omsorg i Vänersborgs kommun; ”Alla människor har lika värde, alla har rätt att mötas med respekt, tydlighet, artighet, lyhördhet, hänsyn och acceptans för den man är”.

Välkommen att höra av dig!

Se under fliken frivilliguppdrag och intresseanmälan.

KONTAKT

FRIVILLIGVERKSAMHET

Besöksadress
Edsgatan 37, ingång från gården, 462 30 Vänersborg

Frivilligsamordnare
Helena Pettersson
Telefon: 0521-72 20 20
E-post: helena.pettersson@vanersborg.se

VERKSAMHETSANSVARIG
Enhetschef

Maria Bergqvist
Telefon: 0521-72 19 51
E-post:
maria.bergqvist@vanersborg.se

MER information

Facebook