Hoppa till innehåll

Eken

Ekens äldreboende

Mål och speciell inriktning

Vi vill att alla som kommer till Eken ska uppleva sig välbemötta. Vår ambition och mål är att  ge en god omvårdnad, trygghet och service i hemlik miljö.
Ekens äldreboende består av tre grupper. Två av grupperna har inriktning för personer med demenssjukdom, den tredje har inriktning för personer med fysiska handikapp.  

Boendemiljö

Eken ligger vackert placerat i Hagaparken, nära till promenadvägar och parkområde. Affär finns på promenadavstånd. Eken är byggt i en plan så det är lätt att komma ut. Lägenheterna är utrustade med säng och sängbord, resten av möbleringen ansvarar den boende själv för. Toalett, dusch och tvättmaskin finns i varje lägenhet. På Eken finns det personal dygnet runt.  

Kost och måltider  

Frukost tillagas på Eken, lunch och kvällsmaten kommer från Lindgården. Mellanmål och kaffe serveras under dagen vid olika tillfällen.

Aktivering och rehabilitering

På sommaren försöker vi vara ute så mycket som vädret tillåter. Promenader i parken tar vi hela året, även när det är snö ute. Vi spelar även bingo, läser tidning, gymnastik, korsordslösning, filmvisning, musikunderhållning, bakning m m.
Vi har frivilligarbetare som är inne och ordnar med olika aktiviteter utöver det ordinarie personal håller i. Vi får besök av Svenska kyrkan och Pingstkyrkan varje månad.
Vi uppmärksammar årets högtider på olika sätt och även de boendes födelsedagar.
På Eken arbetar vi utifrån ett rehabiliterande arbetssätt och strävar efter att bibehålla de funktioner som varje individ har. Varje boende har en kontaktman som ansvarar för de individuella aktiviteterna.
På Eken finns ombud för demens, hygien, aktiviteter, inkontinenshjälpmedel, hälsa, kost, hjälpmedel, brand, dokumentation hörsel och munhälsa. Ombuden får utbildning inom sitt specialområde.  

Samverkan med boende och närstående 

Närstående är alltid välkomna till Eken, och vi försöker ha närståendeträffar med olika teman två ggr per år. Vi ser närsstående som en resurs för att kunna skapa ett tryggt och hemlikt boende.
Vi har vår blankett "Synpunkter och klagomål" där anhöriga kan ge uttryck för sina åsikter om eken.    

Omvårdnad enligt hälso- och sjukvårdslagen, HSL  

Vår sjuksköterska finns tillgänglig måndag till fredag på dagtid. På helger och kvällar är det hemsjukvården som har ansvaret. Läkaren kommer en gång per vecka till Eken.  

Utvecklingsarbete  

På Eken arbetar vi aktivt med att utveckla kontaktmannaskapet. Vi försöker också att utöka aktiviteterna på Eken, både individuellt och i grupp. Vi ser måltiden som en av dagens viktigaste aktiviteter.
I valet av våra utvecklingsarbeten tar vi till oss det som framkommer i den enkät som skickas ut till anhöriga/boende vartannat år.
Arbetet med bemötande är en naturlig del som genomsyrar hela verksamheten.

Kvalitetsundersökningar

Vi deltar i ett antal kvalitativa undersökningar, såsom nationella brukarundersökningen och Äldreguiden framtagna av Socialstyrelsen.​

Sidan uppdaterad 2013-05-06

KONTAKT

Enhetschef
Sanna Engman

Telefon
0521-72 19 37

Telefax
0521-72 19 72

E-post
sanna.engman@vanersborg.se

Besöksadress
Niklasbergsvägen 15
462 32 Vänersborg

Telefon till sjuksköterska
Avd A 0521-72 19 04 samt 0521-72 19 67
Avd B 0521-72 19 67
Avd C 0521-72 19 04

Telefon till Eken
Grupp A: 0521-72 19 66
Grupp B: 0521-72 19 68
Grupp C: 0521-72 10 90

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här