Hoppa till innehåll

Vårdnad, boende och umgänge

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnen, var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut.

Om ni som föräldrar är överens kan vårdnaden, var barnen ska bo och hur umgänget med den andre föräldern ska se ut, regleras i ett avtal som godkänns av Familjerätten. Ett sådant har samma verkan som en dom, vilket bland annat innebär att den kan verkställas (det vill säga genomföras tvångsvis) om inte avtalet följs, och om beslutet bedöms vara till barnets bästa.

Vårdnadsutredning

Är ni inte överens vänder ni er till tingsrätten. Familjerätten gör då en utredning på tingsrättens uppdrag för att fastställa vårdnads-, boende och umgängesfrågan. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. En utredning inleds oftast med att vi träffar er föräldrar på ett enskilt samtal då vi bl.a. går igenom hur en utredning går till. Därefter fortsätter vi att träffa er enskilt och gör hembesök när barnet är där. Om barnet har tillräcklig mognad och vi bedömer det lämpligt pratar vi även med barnet.

Vi pratar också med människor som genom sitt arbete kommer i kontakt med barnet, till exempel på förskolan eller i skolan, samt eventuella nya partners. I samband med utredningen tas även registerutdrag från socialtjänsten och polisen. Utredningen ska se till er förmåga att se barnets behov efter skilsmässan eller separationen, och er förmåga att uppmuntra och tillåta barnets kontakt med den andre föräldern. Vi gör även en bedömning av er känslomässiga kontakt med barnet och förmåga att förstå barnets känslor och behov, och att tillgodose barnets grundläggande behov av skydd och av fysisk och psykisk omvårdnad. Vi ser till barnets behov av stabilitet och varaktighet, skolgång och utbildning samt vilken inställning och eventuell vilja barnet själv har.

Innan utredningen skickas till domstolen får ni ta del av den och får tillfälle att lämna eventuella synpunkter som skickas med utredningen när den sänds till domstolen.

Syftet med socialtjänstens medverkan är att trygga barnets intressen och möjlighet att behålla en nära relation med båda sina föräldrar.

Viktigt att veta

Barnet har rätt att uttrycka sin åsikt, men har ingen skyldighet att välja mellan er. Utredningen kan när som helst begäras vilande av domstolen om ni vill försöka enas genom samarbetssamtal. Utredningen kan också avbrytas om ni kommer överens. Det som en av er berättar eller på annat sätt delger utredaren har även den andre föräldern rätt att ta del av.

KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Familjerätten
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Telefon:
0521-72 26 62, 72 14 47,
72 14 81, säkrast mellan       kl. 08.30-09.30

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Mer information