Hoppa till innehåll

Arbetsterapi

Inriktningen för våra arbetsterapeuters arbete är att hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt.

Detta gör de genom att ge dig anpassningar som utgår från dina egna förutsättningar och behov.

Det kan handla om hjälpmedel som underlättar för dig vid uppstigning, påklädning, hygien, förflyttning, fritid, skola eller arbete etc.
De kan också ge dig hjälpmedel som ger dig struktur på din vardag genom att ge dig tidshjälpmedel och aktivitetsscheman av olika slag.

KONTAKT

Kommunväxel:

0521-72 10 00

MER information