Hoppa till innehåll

Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice är ett stöd till dig som har ett funktionsnedsatt barn eller vuxen i familjen. Det innebär att personal kommer hem och tillfälligt övertar omvårdnaden av den funktionsnedsatte personen i er egen bostad. Syftet med stödet är att du och din familj ska kunna få avlastning så att ni kan uträtta sysslor utanför det egna hemmet eller få rekreation. Det kan också vara en förutsättning för att du ska kunna ägna dig åt det funktionshindrade barnets eventuella syskon. För att få mer information och för att ansöka om avlösarservice i det egna hemmet är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Är du intresserad av att arbeta som avlösare kontaktar du verksamhetsledare.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Kungsgatan 15 (Folkets Hus)
vån 3 och 4

Enhetschef:
Helén Svensson
Telefon:
0521-72 21 69
E-post: helen.svensson@vanersborg.se

Verksamhetsledare:
Linda Gläntegård
Telefon:
0521-72 21 42
E-post:
linda.glantegard@vanersborg.se