Hoppa till innehåll

Stödfamilj

Stödfamilj är ett alternativ för dig som har korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Det innebär att du bor hemma hos en familj istället för på ett korttidsboende. Stödet ger dig möjlighet till miljöombyte och rekreation, samtidigt som det ger möjlighet för vårdnadshavarna att få avlastning

För att få mer information och för att ansöka om stödfamilj är du välkommen att kontakta någon av våra handläggare genom att trycka på länken ”Vem kontaktar du?”

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Kungsgatan 15 (Folkets Hus)
vån 3 och 4

Enhetschef:
Helén Svensson
Telefon:
0521-72 21 69
E-post:
helen.svensson@vanersborg.se

Samordnare:
Linda Gläntegård
Telefon:
0521-72 21 42
E-post:
linda.glantegard@vanersborg.se