Hoppa till innehåll

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet.

Vad innebär hemtjänst?

Hemtjänst innebär att du kan få stöd och hjälp att bo kvar i det egna hemmet så långt det är möjligt. Insatser kan vara av omvårdnadskaraktär t.ex äta, dricka, klä sig, personlig hygien eller av servicekaraktär såsom städ, tvätt, inköp, trygghetslarm, ledsagning/promenad, avlösning.
Du får en kontaktman från personalgruppen och insatserna utförs i samråd med dig som vårdtagare. Arbetet är rehabiliterande, vilket innebär att du i möjligaste mån själv utför det du kan.

TES - ett hjälpmedel för effektiv planering av hemtjänstens verksamhet

Som ett led i socialförvaltningens kvalitetsarbete och som ett hjälpmedel för effektiv planering av verksamheten använder vi idag oss delvis av ett system som heter TES.

I äldreomsorgen finns ett nyckel- och planeringssystem för vårdtagare med hemtjänst och/ eller har trygghetslarm. Systemet kallas TES och står för Trygghet, Enkelhet och Säkerhet. Systemet innebär enklare planering av insatser och mindre nyckelhantering för personalen.

Det nyckelfria systemet innebär att personalen istället för vanliga nycklar använder sig av så kallade digitala nycklar. Med hjälp av mobiltelefoner, med ett särskilt program, öppnar och låser personalen lägenhetsdörren hos vårdtagaren. Planeringssystemet innebär att man kan planera insatserna på ett enkelt och effektivt sätt.

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom hemtjänsten har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Vem kan få hemtjänst?

Har du på grund av funktionshinder eller sjukdom svårt att klara de dagliga sysslorna så kan du få hjälp av hemtjänsten. 

Hur får man hemtjänst?

Du ansöker om hemtjänst hos biståndshandläggaren. Handläggaren utreder och beslutar enligt Socialtjänstlagen och individuella behov.

Värdegrund och värdighetsgarantier

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns en gemensam värdegrund för vård och omsorg samt värdighetsgarantier för hemtjänst (tidigare benämt hemvård).

KONTAKT

SÖDRA grupp 1 o 2
DEMENSTEAM
Enhetschef 
Helene Helm
0521-72 15 00
helene.helm@vanersborg.se

MARIEDAL
Enhetschef
Pia Lindberg
0521-72 16 28
pia.lindberg@vanersborg.se

CENTRUM grupp 3 och 5
Enhetschef
Karin Aronsson
0521-72 24 80
karin.aronsson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 1 och 4
Enhetschef
Inger Pettersson
0521-72 22 46 inger.petersson@vanersborg.se

CENTRUM grupp 2 och 8
Enhetschef
Katarina Karlsson
0521-72 24 47
katarina.karlsson@vanersborg.se

VARGÖN
Enhetschef
Carina Jägerbrand
0521-72 23 25
carina.jagerbrand@vanersborg.se

FRÄNDEFORS
Vik. enhetschef
Marian Gustavsson
0521-72 22 80
marian.gustavsson@vanersborg.se

BRÅLANDA
Enhetschef
Anna-Karin Petersson
0521-72 26 40
anna-karin.petersson@vanersborg.se

Brådskande ärende under kvällar och helger (ej Brålanda)
Behöver du nå personal under kvällar och helger och där du inte kan vänta tills nästa dag ring 073-6610314.

OBS! Telefonen är öppen kvällar fram till kl 21.15 samt helger kl 07.00-21.15.

MER information

Ansöka om stöd
Ansök hos biståndsenheten
eller ring kommunens växel
0521-72 10 00.

Socialtjänstlagen
Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Värdegrund
Gemensam värdegrund (, 150.2 kB)

Värdighetsgaranti för hemtjänst i Vänersborgs kommun