Hoppa till innehåll

Hjälpmedel, rehabilitering, 
bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till din behandlande läkare, i andra hand kontakta någon av primärvårdsrehabiliteringarna.

Kommunrehab

Är du inskriven i hemsjukvården och/ eller har frågor kring hjälpmedel eller rehabilitering kan du även se vidare information under Kommunrehab, Vänersborgs kommuns enhet för rehabilitering.

Kommunrehab ansvar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning beviljas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnast/fysioterapeut utreder och bedömer behovet av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och skriver intyg till kommunen.

Behöver du komma i kontakt med någon av dessa verksamheter? Se under "Mer information".

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se