Hoppa till innehåll

Sektionen för nyanlända

Flyktingmottagande inom ASI i Vänersborgs
kommun arbetar med kommunens flyktingmottagande vilket innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.

KONTAKT

ASI-Integration
Flyktingmottagande
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Belfragegatan 2 B

Telefon, receptionen:
0521-72 25 75

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se