Hoppa till innehåll

Publicerad 2017-09-12

Återställning efter fibergrävningen

Gatuenheten får frågor om återställning efter fibergrävningen i kommunen och här kommer en del information som kan ge svar.

Brålanda, Frändefors, Blåsut, Botered och söder om järnvägen i Vargön är asfalteringen efter fiberläggningen klar, med undantag av några små justeringar.

I dagsläget återstår ca 25 km av totalt ca 90 km återställning med asfalt efter fibergrävningen i hela Vänersborgs kommun.
Dessa kilometrar är fördelade på följande områden:
Norr om järnvägen i Vargön ca 11 km
Mariero, Torpa, Kassaretorpet och Mariedal ca 10 km
Centrum ca 3 km och Onsjö ca 1 km

Vår asfaltsentreprenör har sju arbetslag, fem lag som förarbetar och två som asfalterar. Allt för att hinna med återställningen innan årsskiftet
2017-2018. Förutsatt att vädrets makter är med oss.

Uppdatering av läget sker i månadsskiftet oktober november på hemsidan.

Fiberläggningen i kommunen är en av de största satsningarna i infrastrukturen som gjorts. Det är bland annat för att göra Vänersborgs kommun attraktiv att bo i. Majoriteten av fastighetsägarna har valt att ansluta sig till fibern.
Om man valt att avstå är fiber förberett till alla fastighetsgränser för att man ska kunna välja att ansluta sig senare.

På Onsjö, Katrinedal och i centrum är det inte lika mycket grävt som i övriga delar av kommunen. Det beror på att det finns befintliga rör nerlagda i marken som man har använt sig av.


KONTAKT

Kontakt på Telia:

Frågor angående den pågående fibernätsutbyggnaden hänvisas till Telias kundtjänst

E-post:
oppenfiber@teliasonera.com

Telefon:
020-40 24 00

Villaägare som beställt installation av fiber via Telia
Följ leveransen av din beställning på hemsidan (inloggning med bank-ID)www.oppenfiber.se/minfiberlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt på kommunen:

Titta i frågor och svar om din fråga finns där.

Vanliga frågor och svar om fiber

Frågor om asfaltering av grävda schakt, hänvisas till Felanmälan

Övriga frågor om den pågående fiberutbyggnaden i kommunens tätorter

Gatuchef
Andreas Knutsson

E-post:
andreas.knutsson@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 12 44

Frågor om kommunens fiberstrategi, fiber på landsbygden osv

IT-chef
Jörgen Haglund

E-post:
jorgen.haglund@vanersborg.se

Telefon:
0521-72 23 89

Vänersborgs kommun

Telefon, växel:
0521-27 10 00