Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Höstlovspotten

Förverkliga din idé om en rolig aktivitet under höstlovet med höstlovspotten.

Pengar från höstlovspotten kan man söka om man vill ordna något för barn och ungdomar i Vänersborg. Det kan exempelvis handla om en fotoutställning, en idrottsturnering, en utflykt, en prova-på aktivitet eller vad du än kan komma på. Inga idéer är dumma!

Din ansökan får svar inom maximalt 7 arbetsdagar.
Gå direkt till ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Höstlovspotten är ett engångsbidrag och kan endast sökas en gång för varje projekt. Beviljat stöd anpassas till projektets storlek och kostnader.

Alla beviljade idéer får hjälp med marknadsföring och coachning i genomförandet av projektet.

Vem kan söka?

 • Unga mellan 10-25 år
 • Både enskilda personer och ungdomsföreningar

Att tänka på

 • Aktiviteten ska ske under vecka 44.
 • Projektet ska i första hand riktas till barn och ungdomar i åldern 6-15 år, eller till en begränsad del inom åldersgränsen.
 • Projektet ska vara öppet för så många ungdomar som möjligt i Vänersborgs kommun.
 • Aktiviteten måste vara gratis för deltagarna.
 • Du kan söka max 10 000 kronor
 • Sök minst 12 dagar före din aktivitet (senast 22 oktober)
 • Potten är öppen så länge pengar finns kvar. Ansökningar behandlas i den ordning de kommer in, med undantag för projekt som skapar extra bredd i utbudet vilka kan ges viss förtur.

Vad kan man inte söka för

 • Projekt som inte är öppna för andra barn eller ungdomar att delta i.
 • Projekt i lokal där alkohol serveras.
 • Kommersiella eller vinstdrivande projekt.
 • Projekt som ingår i partipolitisk/religiös verksamhet.
 • Projekt som har uppmuntrande attityd till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • Projekt som uppmuntrar diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Länk till ansökan från höstlovspottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM