Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg
Organisationsschema för kommunens organisation

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De 51 ledamöterna i fullmäktige utses vid allmänna val vart fjärde år.

Mandatfördelningen i Vänersborg efter valet 2014

  • Moderaterna 10
  • Socialdemokraterna 14
  • Vänsterpartiet 6
  • Folkpartiet 3
  • Miljöpartiet 4
  • Centern 4
  • Välfärdspartiet 2
  • Sverigedemokraterna 6
  • Kristdemokraterna 2

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Välfärdspartier styr i minoritet med tillsammans 24 mandat.

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Sammanträdena hålls en gång i månaden och utannonseras i TTELA, Vänersborgaren samt på kommunens hemsida. De är offentliga och allmänheten är hjärtligt välkommen att komma dit och lyssna. Du kan även höra sammanträdet på närradion 90,6 MHz.

Alla ärenden som det ska beslutas om i kommunen hamnar dock inte i fullmäktige.

I Vänersborgs kommun finns också en kommunstyrelse och nio nämnder med olika ansvarsområden.

Läs mer om hur Vänersborgs Kommun fungerar

Kontakt

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Telefon
0521-72 10 00

E-post myndigheten
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM