Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg
Ungdomsrådet Vänersborg

Ungdomsrådet

Vänersborgs Ungdomsråd är en sammansättning för att öka ungdomars inflytande i alla de frågor som påverkar dem. Sedan 2015 är Vänersborgs ungdomsråd en egen förening som självständigt driver inflytandefrågor för unga.

 

Ungdomsrådets syfte

Vänersborgs ungdomsråd verkar för:

Delaktighet

Ungdomar i Vänersborg ska vara delaktiga i beslut som de är direkt och indirekt berörda av.

Dialog

Ungdomar i Vänersborg ska ha ett forum för dialog med politiker och tjänstemän i kommunen.

Påverkan

Ungdomar i Vänersborg ska ha möjlighet att påverka utvecklingen i frågor de är direkt eller indirekt berörda av.

Ungdomsperspektiv

Lika självklart som nämnder och förvaltningar tar hänsyn till andra intressegrupper i diskussioner och vid beslut, lika självklart ska frågorna belysas ur ungdomars perspektiv.

Vill du också vara med i Ungdomsrådet?

Det är viktigt att Ungdomsrådet består av ungdomar från olika skolor, bostadsområden och med olika bakgrund och intressen. Rådet behöver ständigt nya medlemmar!

Kontakta Ungdomsrådet direkt på mail

ungdomsradetvanersborg@gmail.com

Kontakt

Mattias Fredén
Kommunal kontaktperson

Telefon
0521-72 11 30

E-post
mattias.freden@vanersborg.se

Vänersborgs Ungdomsråd
ungdomsradetvanersborg@gmail.com


Kalender

Facebook

INSTAGRAM