Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg
På scen vid Ren Musik

Drogförebyggare

Mitt namn är Sara Gunnarsson och jag arbetar som drogförebyggande samordnare i Vänersborgs kommun.

Mitt arbete handlar om att kartlägga ungdomars dryckes-, tobaks- och drogvanor för att kunna informera föräldrar, ungdomar, politiker, tjänstemän, ideella föreningar och organisationer och alla andra som är intresserade av hur det ser ut i Vänersborgs kommun.

Syftet är att försöka hjälpa föräldrarna i det viktiga arbetet att skydda barn och ungdomar från droger av olika slag. Jag är ansvarig för att driva och utveckla det drogförebyggande arbetet framåt i kommun. I det drogpolitiska handlingsprogrammet finns det mål för det drogförebyggande arbetet och det är dessa som ligger till grund för det arbetet jag gör.  

Arbete mot doping


I Vänersborgs kommun finns sedan 2009 ett samarbete mot doping. I samarbetet ingår fyra träningsanläggningar; Friskis & Svettis, Gym1, Motionspalatset och Sportlife som aktivt arbetar för att deras anläggning ska vara fri från doping. Under åren har vi haft utbildning för personalen på anläggningarna, genomfört dopingtester samt arrangerat inspirationsföreläsningar för medlemmarna. Arbetsgruppen för arbetet mot doping har även tagit fram material för att marknadsföra sitt ställningstagande mot doping. Andra samarbetspartners i arbetet mot doping är Feelgood, SISU Idrottsutbildarna och Polisen.

Ungdomsdagarna

 
Jag sitter även med i kommunens samlevnadsgrupp som ansvarar för de årligen återkommande Ungdomsdagarna för alla elever i årskurs 9. Temat under de två dagarna är sex och samlevnad och dessa dagar skall ses som ett komplement till den ordinarie sex och samlevnadsundervisningen. Dagarna är väldigt uppskattade av eleverna i nian eftersom alla eleverna samlas. Min roll i samlevnadsgruppen är att få tag på en bra föreläsare som själv har erfarenhet av att ha använt narkotika samt att arrangera ett drogfritt disco för alla eleverna i åk 9.

Anti-langningskampanj

 
Den senaste 5 åren har Vänersborgs kommun genomfört en antilangningskampanj under två veckor i samband med skolavslutningen. Detta görs för att försvåra för minderåriga att få tag på alkohol. Föräldrar är en viktig målgrupp för denna kampanj. 2007-2011 deltog Vänersborgs kommun i kampanjen tillsammans med många andra kommuner i Västra Götaland. År 2011 genomfördes en Störa langningskampanj i samband med skolavslutningen med nytt material med känt Vänersborgs motiv.

Schools Out

 
Sedan starten år 2005 har jag varit med och arrangerat det drogfria skolavslutningsarrangemanget School´s out i Dalaborgsparken som genom åren har blivit ett välbesökt arrangemang bland kommunens ungdomar. Det är viktigt att erbjuda kommunens ungdomar ett drogfritt alternativ i samband med större helger som tex skolavslutningen. Detta är ett arrangemang som vi ska vara stolt över att vi har i Vänersborg och ett arrangemang som är väldigt kul att arbeta med.

Krogar Mot Knark

 
Krogar mot knark är ett nationellt nätverk bestående av representanter från krogar och myndigheter i ca 50 kommuner. Krogar mot knark arbetar för att minska och försvåra användandet av narkotika i krogmiljö. Vänersborgs kommun har tre krogar som genom bla utbildning av personal aktivt arbetar för att deras krog ska vara fri från narkotika. Polisen är en viktig samarbetspartner i detta arbete. För att driva det nationella och lokala arbetet framåt finns en nationell styrgrupp samt en samordnare som arbetar 50% med Krogar mot knark. Jag sitter med i den nationella styrgruppen och sedan 1 år tillbaka är jag tillsammans med en annan ansvarig för den årliga konferensen då alla medlemskommuner bjuds in till två utbildningsdagar.
 

Kontakta mig


Den som har tips och synpunkter på det drogförebyggande arbetet som bedrivs i Vänersborgs kommun kan vända sig till mig och jag tar även gärna tar emot tips om langning av alkohol till minderåriga, butiker som säljer tobak eller folköl till minderåriga. Självklart kan man vara anonym om man vill det.

Kontakt

Sara Gunnarsson
Drogförebyggare

Telefon
0521-72 17 25

E-post
sara.gunnarsson@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM