Hoppa till innehåll

Grundskola

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola, förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Skolbarnsomsorgen, fritidshem finns integrerat på nästan alla skolor.  Kommunen är skyldig att erbjuda alla barn plats i förskoleklass från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år.

Bild från skolmiljö

Den nioåriga grundskolan omfattar alla barn mellan sju och sexton år. Om föräldrar så önskar kan barnet få börja skolan vid sex-års ålder. I kommunen finns 17 kommunala skolor, två enskilda skolor och en statlig specialskola för döva och hörselskadade elever.

KONTAKT

Barn- och utbildningsförvaltningen
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon:
0521-72 11 04

E-post myndigheten:
barnutbildning@vanersborg.se

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se

MER information

Jämför grundskolor:
http://www.grundskolekvalitet.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ogiltig frånvaro i terminsbetyg (, 18.9 kB)

Mål och resursplan 2018- 2020

Betygskopior

Skolstartstider 2017/2018

Förändringar i skolval år 7, läsåret 18/17 (, 37.8 kB)