Hoppa till innehåll

Val av skola

Skolvalet är öppet under perioden 180111-180216.

Föräldrar har möjlighet att välja skola - kommunal eller enskild. De skolor som finns i Vänersborgs kommun hittar du på följande länk, grundskolor.

Inför val av skola hösten 2018.

I början av januari 2018 skickas information hem till alla som ska börja förskoleklass. Det är rektor och skoladministratör på respektive hemskola som ska kontaktas vid frågor. Vid övergripande frågor gällande skolvalet, kontakta verksamhetschefen för grundskolan.

 

Förskoleklass eller skola för din 6-åring

Information – Val till förskoleklass läsåret 2018/2019

Förskoleklass eller skola för din 6-åring

Alla barn i Sverige ska gå i förskoleklass 15 timmar i veckan från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Denna verksamhet är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Om du som vårdnadshavare så önskar kan ditt barn börja grundskolan redan på höstterminen det år barnet fyller sex. Du kan ta del av hela informationsbrevet gällande val till förskoleklass i den gula rutan MER INFORMATIN nedan.

Till inloggning:

  • Om ert barn har en kommunal placering så logga in på VÄL/edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gör ert skolval.
  • Om ert barn inte har en kommunal placering och saknar tillgång till VÄL ansöker ni via vår e-tjänst Barnomsorgswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gör ert skolval.

MER information

Val till åk 7

Information – Val till åk 7 läsåret 2018/2019

Val till åk 7

Det finns fyra kommunala skolenheter för åk 7-9;
Dalboskolan, Torpaskolan, Silvertärnan och Vänerparkens skola.

  • Dalboskolan ligger i Frändefors på Ringaregatan 2, 15 min bussresa från Vänersborg. Skolan finns cirka 160 elever.
  • Torpaskolan är belägen på Idrottsgatan 1. Skolan finns cirka 400 elever i grundskolan och cirka 30 elever i grundsärskolan.
  • Silvertärnan ligger på Idrottsgatan 9. Skolan finns cirka 350 elever.
  • Vänerparkens skola är centralt belägen på Vänerparken 11.
    Skolan finns cirka 250 elever


Till inloggning:

  • Om ert barn har en kommunal placering så logga in på VÄL/edWiselänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gör ert skolval.
  • Om ert barn inte har en kommunal placering och saknar tillgång till VÄL ansöker ni via vår e-tjänst Barnomsorgswebbenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och gör ert skolval. 

MER information

Ansökan

Ansökan

Ansökan sker digitalt via VÄL , Vänersborgs kommuns lärplattformlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, alternativt genom www.vanersborg.se/barnomsorgswebblänk till annan webbplats. Det finns även ansökningsblankett att skriva ut och skicka in. Se högerspalten.

Skolvalet är öppet under perioden 180111-180216.

När du loggat in i VÄL väljer du det barn du ska ansöka för, klicka på tjänster, skolval och sedan nytt skolval (se bild nedan). Följ sedan stegen tills du slutfört din ansökan. Ansökan skickas in av en vårdnadshavare och den måste därefter godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan är komplett.

Klicka på bilden så förstoras den.

Urvalsregler, Skolskjuts, Modersmål, Efter skolval

Urvalsregler

I första hand får eleven gå i förskoleklass vid den skolenhet som vårdnadshavarna valt. Placering av eleven vid den valda skolenheten får dock inte göra att en annan elev inte får gå i en skola nära hemmet. Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet, men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet.

Om det är fler som sökt till förskoleklass på samma skolenhet, än vad det finns platser till, kommer de som har syskon på enheten att få förtur.
När alla sökande elever med så kallad syskonförtur har fått en plats, kommer de resterande platserna att tillsättas genom lottning.

Skolskjuts vid val av annan skola

Elever i åk F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts är berättigade till skolkort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts samt ta del av ansökningsblanketter genom att klicka häröppnas i nytt fönster.

Modersmålsundervisning

Modersmål anordnas som språkval, elevens val, inom ramen för skolans val eller utanför timplanebunden tid. Modersmål kan sökas från och med att eleven börjar förskoleklass. Mer information samt ansökningsblankett klicka häröppnas i nytt fönster.

Efter skolvalet

Skolvalen sammanställs som regel under vecka åtta aktuellt år. Rektor svarar för beslut om placering av elever som inte hör till området.
För placering till förskoleklass skickas all information ut i maj månad och för åk 7 skickas information ut om skolplacering i mitten av mars månad och under maj månad kompletteras informationen med klass- och grupplaceringar.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se

MER information

Har du problem med din ansökan kan du kontakta:

Tommy Jakobsson
Tel: 0521-72 10 89
E-post:
tommy.jakobsson@vanersborg.se

Katarina Andersson
Tel: 0521- 72 21 92
E-post: katarina.andersson01@vanersborg.se

Har du inte e-legitimation (BankID) ansöker du på någon av nedanstående ansökningsblanketter:

Blankett – Skolval förskoleklass (, 24.4 kB)

Blankett – Skolval åk 7 (, 25.5 kB)

Blanketten skickas till:

Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Märk med Sexåringar eller Skolval.

Ansökan ska vara inskickad senast 16 februari, oavsett om du ansöker via VÄL eller på blankett.