Hoppa till innehåll

Val av skola

Föräldrar har möjlighet att välja skola - kommunal eller enskild. De skolor som finns i Vänersborgs kommun hittar du på följande länk, grundskolor.

Inför val av skola hösten 2017.

I början av januari 2017 skickas information hem till alla som ska börja förskoleklass. Det är rektor och skoladministratör på respektive hemskola som ska kontaktas vid frågor. Vid övergripande frågor gällande skolvalet, kontakta verksamhetschefen för grundskolan.

 

Förskoleklass eller skola för din 6-åring

Information – Val till förskoleklass läsåret 2017/2018

Förskoleklass eller skola för din 6-åring

Alla barn i Sverige har rätt att gå i förskoleklass 15 timmar i veckan från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Denna verksamhet är frivillig. Vid sju års ålder inträder skolplikten. Om du som vårdnadshavare så önskar kan ditt barn börja grundskolan redan på höstterminen det år barnet fyller sex. Du kan ta del av hela informationsbrevet gällande val till förskoleklass i den gula rutan nedan.

Till inloggningsidan www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster OBS inloggning kan endast ske med e-leg (bankid)

MER information

Val till åk 7

Information – Val till åk 7 läsåret 2017/2018

Val till åk 7

Det finns fyra skolenheter för åk 7-9; Dalboskolan, Torpaskolan, Silvertärnan och Vänerparkens skola. För elever med särskilt intresse inom bild, idrott/hälsa eller musik erbjuds möjligheten att även ansöka till profiler i åk 7. Att gå i profil innebär att eleven har vanlig skolgång med vanligt skolarbete som ger full behörighet att söka gymnasieskolans samtliga program.

Till inloggningsidan www.vanersborg.se/vallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster OBS inloggning kan endast ske med e-leg (bankid)

MER information

Ansökan

Ansökan

Ansökan sker digitalt via VÄL, Vänersborgs kommuns lärplattform. När du loggat in i VÄL väljer du det barn du ska ansöka för, klicka på tjänster, skolval och sedan nytt skolval (se bild nedan). Följ sedan stegen tills du slutfört din ansökan.
Obs.
Ansökan skickas in av en vårdnadshavare och den måste därefter godkännas av den andra vårdnadshavaren innan ansökan är komplett.

Klicka på bilden så förstoras den.

Urvalsregler, Skolskjuts, Modersmål, Efter skolval

Urvalsregler

I första hand får eleven gå i förskoleklass vid den skolenhet som vårdnadshavarna valt. Placering av eleven vid den valda skolenheten får dock inte göra att en annan elev inte får gå i en skola nära hemmet. Man har som vårdnadshavare rätt att kräva att eleven placeras vid en skola nära hemmet men man har inte rätt att kräva att eleven ska få gå på den skola som är närmast hemmet.

Om det är fler som sökt till samma skolenhet än vad det finns platser kommer de som har ett syskon som redan går där att få förtur, så kallad syskonförtur. När alla sökande elever som har syskon på skolan har fått en plats kommer de resterande platserna, om det finns några sådana, att tillsättas genom lottning.

Skolskjuts vid val av annan skola

Elever i åk F-9 som uppfyller de beslutade avståndsgränserna för skolskjuts är berättigade till skolkort i linjetrafik, oavsett val av skola, inom Vänersborgs kommun. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för skolskjuts samt ta del av ansökningsblanketter genom att klicka häröppnas i nytt fönster.

Modersmålsundervisning

Ansökan sker via blankett som tillhandahålls av respektive skola, du kan också hämta hem ansökningsblankett direkt från hemsidan genom att klicka häröppnas i nytt fönster.

Efter skolvalet

Skolvalen sammanställs som regel under vecka nio aktuellt år. Rektor svarar för beslut om placering av elever som inte hör till området. Rektor svarar också för kontakt med berörd rektor och vårdnadshavare angående placeringsbeslut. Under maj månad skickas information angående placering ut till berörda vårdnadshavare/elever, per post.

KONTAKT

Verksamhetschef f-6
Ann Nyqvist

Telefon:
0521-72 17 80

E-post:
ann.nyqvist@vanersborg.se

Verksamhetschef 7-9
Tomas Granat

Telefon:
0521-72 13 65

E-post:
tomas.granat@vanersborg.se

MER information

Har du problem med din ansökan kan du kontakta:

Tommy Jakobsson
Tel: 0521-72 10 89
E-post:
tommy.jakobsson@vanersborg.se

Katarina Andersson
Tel: 0521- 72 21 92
E-post: katarina.andersson01@vanersborg.se

Har du inte e-legitimation (BankID) ansöker du på någon av nedanstående ansökningsblanketter:

Blankett – Skolval förskoleklass (, 20.9 kB)

Blankett – Skolval åk 7 (, 23.7 kB)

Blanketten skickas till:

Vänersborgs kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Märk med Sexåringar eller Skolval.

Ansökan ska vara inskickad senast 20 februari, oavsett om du ansöker via VÄL eller på blankett.