Gå till innehåll

Verktygsfält

Historisk hög nivå för Vänersborgs företagsklimat

Exempelbild för nyhet

Vänersborg kommun har nått sin högsta poäng någonsin i Sveriges kommuner och regioners (SKR) mätning Insikt, som mäter hur företagen upplever kommunens service. Från förra årets placering på plats nummer 101 står det nu klart att Vänersborgs kommun har förbättrat sin placering till plats 38, en historisk hög nivå som aldrig tidigare nåtts.

Det kontinuerliga förbättringsarbetet i Vänersborg fortsätter att ge resultat vilket visar sig när företagen får sätta betyg. Kommunens service och bemötande visar på en stor kundnöjdhet där har Vänersborg ligger på resultatet 87.

Två områden sticker ut nationellt och Vänersborg placerar sig på 10-i-topplistan i Sverige när det kommer till servering och markfrågor. Dessa två områden placerar sig också högst i hela Fyrbodal.

- Det är glädjande att se att Vänersborg fortsätter den positiva utvecklingen. Att utveckla kommunens service till företagen är ett medvetet långsiktigt arbete. Därför är det extra tillfredsställande att se att vårt arbete nu ger direkta resultat, säger Benny Augustsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Vänersborgs kommun får i mätningen år 2024 ett ”nöjd kund-index” (NKI) på 79, vilket innebär en förbättring jämfört med förra årets resultat på 75. Det är kommunens myndighetsutövning inom bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd som tillsammans bildar ”nöjd kund-index”.

- Vi är jätteglada att vi nu ser flera fina förflyttningar inom många av våra områden, såväl som på totalbetyget. Detta är ett tydligt kvitto på att vi i kommunen värdesätter våra företagare och jag vill lyfta fram vårt gemensamma arbete över förvaltningarna, där vi arbetar tillsammans för att vara en attraktiv kommun att driva företag i, säger Jill Stor, näringslivschef i Vänersborgs kommun.

I årets mätning når bygglovsavdelningen sin högsta poäng någonsin med ett NKI på 68, en ökning från föregående år då NKI var 66. Även inom området markupplåtelse får Vänersborgs kommun sitt bästa resultat någonsin med ett NKI på 84, mot från förra årets resultat på 70.

- Det är kul att få så bra respons. Det visar på fin service och gott samarbete med dem som söker tillstånd för att använda offentlig plats. Vi har fokuserat på effektiv handläggning och nära dialog med privatpersoner, företag och föreningar gällande markupplåtelser. Att vi nu har ett resultat som visar på att servicen är riktigt hög gläder oss mycket, säger Marina Karlsson, verksamhetschef på gatuenheten i Vänersborgs kommun.

Om mätningen

SKR genomför årligen undersökningen SKR Insikt som är en kvalitativ servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Undersökningen sker i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA) och genomförs genom att en enkät skickas till företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under mätåret. De svarande betygsätter bemötande, effektivitet, information, kompetens, rättssäkerhet och tillgänglighet.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
24 april 2024