Hoppa till innehåll

 

Priser och taxor

Renhållningstaxan

Sophämtningen inom Vänersborgs kommun sker i normala fall var 14:e dag. Du kan ansöka om både tätare och glesare hämtningsintervall. Det är också möjligt att dela sopkärl. Två eller tre grannar kan ha gemensamt sopkärl, under förutsättning att soporna får plats i det kärl som normalt används. Antalet hushållsmedlemmar som använder gemensamt sopkärl får totalt vara högst sex. Taxan antogs av kommunfullmäktige 2019-06-27.

Dokument Renhållningstaxa (, 311 kB)

VA-taxan 2021

För att täcka nödvändiga kostnader för Vänersborg kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall fastighetsägare eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt gällande taxa. 2009-01-01 förändrades VA-taxan, istället för att vara baserad på antal lägenheter är den fasta årsavgiften baserad på mätarkapacitet.

Taxan reviderades 2020-11-18 av kommunfullmäktig.

VA-taxan 2021 (, 364 kB)

Prisexempel normalvilla 2021

Sophämtning varannan vecka 140 l kärl = 1 905 kr
Fast årsavgift VA = 2 679 kr
Rörlig avgift VA förbrukning 150 m³ = 22,84 kr/m³ x 150 m³ = 3 426 kr

TOTALT = 8 010 kr/år

VA-taxan 2022

På kommunfullmäktigemötet 2021-06-16 under 83 § beslutades om VA-taxan för 2022.

VA-taxan 2022 (, 888 kB)

ABVA

För alla anslutna till kommunalt VA i Vänersborgs kommun gäller det att följa Allmänna bestämmelser för brukandet av Vänersborgs kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar, kort och gott ABVA.

ABVA

Kretslopp & Vatten har sammanställt en broschyr med råd och anvisningar kopplade till ABVA.

KONTAKT

Vattentjänster

Lee Wiman, enhetschef
Telefon: 0521 - 72 24 73

E-post: va-verket@vanersborg.se

Renhållningstjänster

Therese Ring, ekonomisekreterare,
Telefon: 0521 - 72 12 54

E-post: renhallning@vanersborg.se