Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Vattentjänster

Vattentjänster

Vänersborgs Kretslopp & Vatten ansvarar för vatten, spillvatten och dagvatten inom verksamhetsområdena för respektive vattentjänst i kommunen.

Vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vattenverken i Vänersborg garanterar att vi har tillgång till friskt dricksvatten i kranen.

Spillvatten

Spillvatten är allt hushållsavlopp, det du spolar ner i toaletten, från duschen, badkaret, handfat och disk- och tvättmaskinen. Spillvatten leds till reningsverket där det renas i flera steg innan det släpps ut igen.

Dagvatten

Dagvatten är regnvatten och smältvatten som rinner ner i stuprören eller i rännstensbrunnar som finns på gatorna. Dräneringsvatten från husgrunder är också dagvatten.
Dagvattnet avleds i separata ledningar till närmaste sjö eller vattendrag

Vattenskolan

För lärare och elever finns Vattenskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Svenskt Vattens hemsida. Följ med på en resa längs vattnets väg och lär dig om vattnets kretslopp, reningsverk, vattenverk och om vad du kan göra hemma. Resan avslutas med ett quiz.