Hoppa till innehåll

 

Allmänna handlingar

Kommunen måste registrera och förvara sina allmänna handlingar på ett bra sätt. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker.

Varje myndighet förvarar sina egna handlingar, de finns oftast på myndighetens förvaltning. När förvaltningen inte längre har användning av handlingarna kan de antingen kastas (gallras) eller flyttas till kommunarkivet.

Kommunstyrelsen är en myndighet och de olika nämnderna är andra egna myndigheter. Även de kommunala bolagen är egna myndigheter.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se