Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Jämför service och kvalitet i verksamheter

Vill du veta hur det går för barnen i skolan? Vad tycker brukarna om äldreomsorgen? Vad tycker företagen om kommunens service? Få en snabb överblick med hjälp av nyckeltal från KKiK (står för Kommunens kvalitet i korthet), eller ta del av nyckeltal från Öppna jämförelser!

Kommunen arbetar ständigt med utveckling och förbättring för att kvalitetssäkra kommunens service och tjänster till våra medborgare. I menyn kan du ta del av undersökningar, jämförelser och utvärderingar. Via länken i Mer information kan du jämföra kommunens statistik.

Resultaten i KKiK beskriver kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner i Sverige.

KKiK är indelat i tre fokusområden: Barn och unga, Stöd och omsorg och Samhälle och miljö.

Materialet är en nyckeltalssamling som ska ge en övergripande bild av kommunen när det gäller tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och kommunen som samhällsutvecklare.

Öppna jämförelser
Är du intresserad av att titta vidare på ett visst verksamhetsområde? Då kan du ta del av de öppna jämförelserna. Några områden för öppna jämförelser är:

  • Trygghet och säkerhet
  • Företagsklimat
  • Skola
  • Socialtjänst
  • Folkhälsa

Medborgarundersökning
Vänersborgs kommun deltar i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning. I undersökningen får ett slumpmässigt urval av kommunens invånare tycka till om kommunen och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Sundsgatan 29

Utvecklingsledare
Anna-Helena Wiechel

Telefon:
0521-72 24 39

E-post:
annahelena.wiechel@vanersborg.se