Gå till innehåll

Verktygsfält

Befolkning och statistik

På denna sidan hittar du länkar till Statistiska Centralbyrån (SCB) och andra myndigheter och aktörer, där olika typer av kommunfakta redovisas. Hör av dig om du inte hittar den fakta du söker.

Kommunsiffror Vänersborg

Hur många bor i kommunen? Hur mycket tjänar de? Och vad används marken till? Här får du snabbt svar.

Kommunsiffror SCB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Socioekonomisk fakta för delområden i Vänersborg

En kommun är indelad i socioekonomiska delområden där områdets geografiska storlek bestäms av invånarantalet. SCB redovisar fakta för dessa med hjälp av ett kartverktyg.

Socioekonomisk karta SCB Länk till annan webbplats.

Så här använder du kartan:


Befolkningsprognos

Vänersborgs kommun tar fram en befolkningsprognos varje år som vägleder kommunen i sin planering, bland annat för när och var nya skolor och seniorboenden ska byggas. Årets befolkningsprognos sträcker sig till år 2040 och är en uppskattning av hur många invånare kommunen kommer att ha, hur gamla de kommer att vara och vart i kommunen de kommer att bo fram till dess.

Enligt prognosen kommer befolkningen att öka under hela prognosperioden. Kommunen planerar för att nya bostäder ska byggas och inflyttning är det som framför allt förväntas bidra till folkökningen. Födelsenettot förväntas däremot bli negativt då antalet födda beräknas bli lägre än antalet döda under hela prognosperioden. År 2030 väntas folkmängden vara nästan 41 580 personer och år 2040 väntas folkmängden vara cirka 43 010 personer.

I tabellen nedan kan man se befolkningsutvecklingen i olika delområden. Delområdena utgörs av kommunens upptagningsområden för skolorna. I tabellen kan man se att befolkningen beräknas öka mest i centrala Vänersborg, men det kommer också bli fler personer i till exempel Öxnered och Onsjö. Hur mycket befolkningen väntas öka i de olika områdena är kopplat till vart kommunen planerar nya bostäder.

Befolkning per område (Sweco, 2023):

Område

2022

2025

2030

2035

2040

Blåsut

2 299

2 275

2 231

2 208

2 192

Brålanda

1 915

1 896

1 872

1 878

1 963

Centrala Vänersborg

7 762

7 967

8 674

9 073

9 396

Centrala Vargön

1 980

1 983

1 949

1 930

1 918

Frändefors

2 664

2 664

2 661

2 672

2 690

Granås

1 568

1 587

1 636

1 687

1 765

Halleberg

2 031

2 005

1 953

1 953

1 970

Mariedal

4 514

4 596

4 682

4 678

4 687

Mulltorp

590

585

574

568

565

Onsjö

3 310

3 407

3 598

3 758

3 729

Rösebo

778

778

777

783

795

Skerrud

1 203

1 215

1 259

1 317

1 377

Sundals-Ryr

519

520

519

521

522

Tärnan

5 953

6 051

5 992

5 944

5 989

Väne-Ryr

697

699

700

706

715

Vänersnäs

579

579

590

608

626

Öxnered

1 542

1 680

1 907

2 043

2 115

Hela kommunen

39 904

40 488

41 575

42 327

43 014

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 augusti 2023