Gå till innehåll

Verktygsfält

Kontakt Beredningssekretariat

Vill du prata med en telefonist är du välkommen att ringa till växeln på telefonnummer 0521-72 10 00.

Telefon expedition Beredningssekretariatet
0521-72 23 90

E-post myndighetsbrevlådan:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Avdelningschef
Johan Högmark

Telefon:
0521-72 26 05

Telefon exp:
0521-72 23 90

E-post:
johan.hogmark@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Förvaltningssekreterare
Eva Johansson

Telefon:
0521-72 23 90

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Vigseladministratör

Telefon:
0521-72 23 90

E-post:
vigsel@vanersborg.se

Valkansliet
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Valsamordnare
Lars Hallberg

Telefon:
0521-72 26 26

E-post:
val@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Johan Högmark
Kommunsekreterare

Telefon
0521-72 26 05

E-post:
johan.hogmark@vanersborg.se

Johanna Gustafsson
Kommunsekreterare

Telefon:
0521-72 25 92

E-post:
johanna.gustafsson@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Johan Högmark
Kommunsekreterare

Telefon
0521-72 26 05

E-post:
johan.hogmark@vanersborg.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 december 2023