Hoppa till innehåll

 

Näringslivsstrategi 2024-2030


För att vi tillsammans ska skapa bästa förutsättningar för att stärka näringslivet och vårt företagsklimat i Vänersborgs kommun, behöver vi kraftsamla kring långsiktiga satsningar.

Vi skapar nu en ny långsiktig strategi med ett gemensamt perspektiv för hur vi tillsammans äger aktiviteter för ökad tillväxt. Utifrån den nya strategin är vi rustade att skapa handlingsplaner som kan fokusera på insatser som är aktuella.

Fram till och med våren 2023 genomför näringslivsavdelningen workshops och samlar in tankar, idéer och synpunkter på hur vi ska utforma nästa näringslivsstrategi. I det förarbeta workshopsmaterialet finns 6 föreslagna rubriceringar som bygger på regionala, delregionala och lokala utmaningar.

  • Företagsdialog
  • Etablering och tillväxt
  • Infrastruktur och digitalisering
  • Innovation och omställning
  • Kompetensplanering
  • Attraktionskraft

Workshoparna äger rum under hösten och vårens områdesträffar, där du som företagare har möjlighet att påverka och komma med input på den nya strategin. Här är datum och anmälan till de olika områdesträffarna:

Områdesträffar 2022-2023 Öppnas i nytt fönster.


ENKÄTSVAR
Har du som företagare inte möjlighet att medverka på någon av de områdesträffar där workshoparna genomförs, finns möjlighet att lämna in dina synpunkter digitalt genom följande enkät:

Länk för dig som företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill också att våra förtroendevalda kommunpolitiker involveras i framtagningen och för att samla in synpunkter inför framtagningen så finns även en länk till dig som politiker:

Länk för dig som kommunpolitiker Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se