Hoppa till innehåll

 

Biståndsenheten - Ansökan om bistånd/insatser, taxor och avgifter

Om du behöver ansöka om stöd och hjälp

Du som är senior (+65 år) i Vänersborgs kommun kan få råd och stöd för att fortsätta leva ett aktivt och självständigt liv.

För dig som ännu inte har några insatser från kommunen finns möjlighet att kontakta vår informationstelefon. Där svarar två erfarna biståndshandläggare som kan ge information om vilket stöd som finns i kommunen, samt råd och vägledning kring vart du kan vända dig med olika typer av frågor. Även du som anhörig är självklart välkommen att ringa.

Telefonen har två anknytningar och är inledningsvis bemannad vardagar kl 08:30-09:30, se under kontakt. Samtalet dokumenteras inte.

Så gör du för att ansöka om äldreomsorg

Du som är äldre och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser du kan ansöka om och hur du gör en ansökan.

Kontakta biståndshandläggare för äldreomsorg Öppnas i nytt fönster.

Så gör du för att ansöka om insatser inom funktionshinder LSS och socialpsykiatri

Du som har en funktionsnedsättning och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser.

Du är välkommen med förfrågningar om vilka insatser du kan ansöka om och hur du gör en ansökan.

Kontakta biståndshandläggare för funktionshinder LSS och socialpsykiatri Öppnas i nytt fönster.

Detta kan du ansöka om

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du utforma din ansökan helt fritt, men de vanligast förekommande insatserna är:

 • Hemtjänst
 • Stöd i den dagliga livsföringen
 • Särskilt boende
 • Korttidsboende
 • Trygghetslarm
 • Dagverksamhet
 • Avlösarservice i hemmet
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Boendestöd

Enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kan du ansökan om följande:

 • 9.2 LSS Personlig assistans
 • 9.3 LSS Ledsagarservice
 • 9.4 LSS Kontaktperson
 • 9.5 LSS Avlösarservice i hemmet
 • 9.6 LSS Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • 9.7 LSS Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
 • 9.8 LSS Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom
 • 9.9 LSS Bostad med särskild service för vuxna, eller annan särskilt anpassad bostad
 • 9.10 LSS Daglig verksamhet

Färdtjänst enligt Lagen om Färdtjänst

Riksfärdtjänst enligt Lagen om Riksfärdtjänst (ej sjukresor)

Så gör du för att ansöka om färdtjänst, riksfärdtjänst

För att ansöka om färdtjänst och riksfärdtjänst kontaktar du kommunens färdtjänsthandläggare.

Information om färdtjänst och riksfärdtjänst Öppnas i nytt fönster.

Stöd och hjälp vid semestervistelse i annan kommun

Stöd och hjälp vid semestervistelse

Stöd och hjälp vid vistelse i annan kommun. Har du insatser från hemtjänsten och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun? Då tar du kontakt med din biståndshandläggare här i Vänersborg som hjälper dig med kontakten med den kommun du ska vistas i. Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att utföra de insatser som du har beslut om här i Vänersborg. Kontaktuppgifter till din biståndshandläggare hittar du under kontakt.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Vänersborgs kommun

Ska du tillfälligt vistas i Vänersborgs kommun och behöver samma stöd och hjälp som du har i hemkommunen? Då tar du kontakt med biståndshandläggaren i din hemkommun och berättar att du vill vistas i Vänersborgs kommun. Biståndshandläggaren tar sedan kontakt med Vänersborgs kommun och ser till att du får den hjälp du behöver under din vistelse i kommunen.

Till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Är du biståndshandläggare i bosättningskommunen vars vårdtagare tillfälligt ska vistas i Vänersborgs kommun? Inför er vårdtagares vistelse i Vänersborgs kommun vill vi minst en månad innan ha in er "begäran om verkställighet" med bifogat biståndsbeslut. Vi vill också att ni fyller i och skickar med ifyllt debiteringsunderlag. Kontakta biståndsenheten här i Vänersborg och skicka därefter det överenskomna underlaget till aktuell biståndshandläggare.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Öppnas i nytt fönster. 

Vänersborgs hemtjänst är indelad i olika områden och varje område har en biståndshandläggare.

Postadress

Vänersborgs kommun
Biståndsenheten
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Blankett

Blankett underlag för debitering vid semesterviselse i Vänersborgs kommun. , 114 kB, öppnas i nytt fönster. (, 114 kB)

Boendesamordnare och platskoordinator

Boendesamordnare

Marie Sjöström
Telefon: 0521-72 12 23
E-post: marie.sjostrom@vanersborg.se

Platskoordinator

Susanne Andersson
Telefon: 0521- 72 12 26
E-post: susann.andersson@vanersborg.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter

Ansökningsblanketter finns både som e-tjänst och att skriva ut.

Sida för Ansökningsblanketter bistånd Öppnas i nytt fönster.

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Här kan du läsa om vad Socialtjänstlagen, SoL, och Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, innebär.

Socialtjänstlagen, SoL Länk till annan webbplats.

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Länk till annan webbplats.

Så här gör du för att överklaga ett SoL eller LSS-beslut

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

Informationstelefon
Mån-Fre, kl 08:30-09:30
Telefon: 0521-72 11 61
Telefon: 0521-72 10 98

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare
Äldreomsorg  Öppnas i nytt fönster.Personligt stöd och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Telefontid handläggare
Mån-Fre, kl 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här