Hoppa till innehåll

Taxor och avgifter 2019 för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Det är din inkomst och hyra som ligger till grund för din avgift. Makars inkomst slås ihop och delas sedan på två.

Dock betalar du aldrig mer än maxtaxan, som för närvarande är 2 089 kr. I maxtaxan ingår hemtjänst, vårdavgift, boendestöd, trygghetslarm och hemsjukvård.

Har du bara trygghetslarm betalar du 300 kr/månad.
Har du bara hemsjukvård betalar du 150 kr/besök eller max 300 kr/månad.

Om avgiftsutrymmet är mindre än 2 089 kr, kan din avgift reduceras.

Vid ev. frågor om avgifter kontaka någon av våra avgiftshandläggare. Se under kontakt.

Avgift vid frånvaro

Hemtjänst, vårdavgift och boendestöd vid frånvaro

Vid sammanhängande frånvaro vid sjukhusvistelse överstigande 7 dagar tas ingen avgift ut.

Autogiro/E-faktura

Inom äldreomsorg och omsorg om funktionshinder kan du som privatperson använda två olika former av E-tjänster för att betala fakturor  till Vänersborgs kommun.

Mer information om autogiro/E-faktura

Inkomstförfrågan

För att räkna ut din avgift behöver vi bl.a uppgifter om din inkomst och hyra. Dessa uppgifter fyller du i på blanketten Inkomstförfrågan (, 274 kB) som du kan skriva ut.

Eller så använder du Inkomstförfrågan - E-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Denna tjänst kräver e-identifiering: Bank ID, Nordea e-legitimation, Mobilt Bank ID.

Korttidsboende

Kostavgift tas ut för personer på korttidsboende med 106 kr/dygn. Om vårdtagaren inte har hemtjänst, tas en avgift ut med 1/30 per dag av fastställt avgiftsutrymme per månad, dock högst 70 kr/dygn.

Omsorg om funktionshindrade

Taxor och avgifteröppnas i nytt fönster (film på teckenspråk, filstorlek 9 mb, nytt fönster)

Om du har insatser enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) så är dessa insatser kostnadsfria. Det innebär att du inte betalar någonting för insatserna: korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år, avlösarservice i det egna hemmet, korttidsvistelse/stödfamilj, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice och personlig assistans.

För dig som har insatserna personlig assistans enligt "Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade" (LSS) eller enligt "Assistansersättning 51 kap. Socialförsäkringsbalken" (tidigare LASS) är insatserna också kostnadsfria.

Har du insatser från vårt så kallade stödteam betalar du enligt Socialnämndens gällande hemtjänsttaxa. Detta beror på att insatserna från stödteamet beslutas utifrån Socialtjänstlagen (SoL).

De måltider du äter i din gruppbostad/servicebostad, eller de måltider du äter när du exempelvis är på daglig verksamhet eller korttidsboende, debiteras du utifrån avdelningen Omsorg om funktionshindrades fastslagna måltidsabbonemang.

Resor till och från verksamheterna kostar ingenting. Reser du inom ramen för verksamheterna, exempelvis om du gör en utflykt tillsammans med dina kamrater och personalen, så betalar du för detta.

Besöker du något av våra aktivitetshus är detta gratis.

KONTAKT

Avgiftshandläggare Socialförvaltningen

Carina Eriksson
Telefon: 0521-72 12 89 carina.eriksson@vanersborg.se

Carina Carlbom Johansson
Telefon: 0521-72 12 88 carina.carlbomjohansson@vanersborg.se

Camilla Prins
Telefon: 0521-72 10 94
camilla.prins@vanersborg.se