Hoppa till innehåll

 

Boenden, särskilda

En person på äldreboende som läser en tidning. Foto.

Vad innebär särskilt boende?

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan ansöka om särskilt boende.

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har en egen lägenhet med ett eget hyreskontrakt.

Det finns olika former av särskilt boende

Särskilt boende

Det finns olika former av särskilt boende där grupper bestående av 6-14 boende per enhet med inriktning mot
- Demens
- Fysiska sjukdomar
- Psykogeriatrik (äldrepsykiatri)
- Funktionsnedsättning

Storleken på lägenheten varierar. Inom dessa boende finns personal dygnet runt.

Gruppboende, gruppbostad

Gruppboende finns både inom äldreomsorg och inom LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Gruppboende är till för dig som har ett omfattande tillsyns- och stödbehov dygnet runt. Gruppboendet består av små lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. I gruppbostaden finns personal  dygnet runt som hjälper dig med det du behöver.

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Korttidsboende

Inom särskilda boendeformer finns även korttidsplatser för i första hand avlastning för anhöriga.

Servicebostad (funktionsnedsättning)

En servicebostad består av ett antal lägenheter som kan ligga i samma hus eller i ett samlat bostadsområde. För dig som bor i en servicebostad finns det tillgång till en gemensam lägenhet som fungerar som en samlingspunkt. Det finns personal som ger stöd och hjälp om du har behov.

Vad kan du förvänta dig på ett särskilt boende?

  • Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och samtidigt upprättas en genomförandeplan av dina hjälpinsatser.
  • Alla har en egen kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal som man i första hand ska kunna vända sig till. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens "förtrogne och förlängda arm".
  • Hjälp med det du inte klarar själv i boendet dygnet runt.
  • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet.
  • Utevistelse och aktiviteter.
  • Att du ska känna dig trygg och lita på vår personal.
  • Att bli bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal.
  • Att bli erbjuden kommunal hälso- och sjukvård.

Hur ansöker jag om särskilt boende?

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansöka om särskilt boende - kontakta biståndsenheten. Öppnas i nytt fönster.

Särskilda boenden - äldreomsorg

Särskilda boenden för äldre finns i centrala Vänersborg, Frändefors, Brålanda och i Vargön. Läs mer om särskilda boenden inom äldreomsorg

Karta över särskilda boendena inom äldreomsorg. , 540 kB, öppnas i nytt fönster. (, 540 kB)

Särskilda boenden - funktionsnedsättning

Bostad med särskild service är några olika boendeformer enligt LSS som är anpassade till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning.

Läs mer om bostäder för vuxna

Karta över särskilda boenden - funktionsnedsättning , 476 kB, öppnas i nytt fönster. (, 476 kB)

Tystnadsplikt

All personal som jobbar inom särskilt boende har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning. 

Värdegrund

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:
- Gemensam värdegrund för vård och omsorg , 150 kB, öppnas i nytt fönster. (, 150 kB)
- Värdighetsgarantier för särskilt boende , 73 kB, öppnas i nytt fönster. (, 73 kB)

Kvalitetsuppföljning och jämförelser

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, ex: Socialstyrelsens Öppna jämförelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

SÄRSKILDA BOENDEN

Verksamhetschef Vård och omsorg (äldreomsorg)
Maria Sundvall Möller
Telefon: 0521-72 13 62
E-post: maria.moller@vanersborg.se

Verksamhetschef Personligt stöd och omsorg (funktionsnedsättning)
Peter Martinsson
Telefon: 0521-72 19 58
E-post: peter.martinsson@vanersborg.se

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

E-post till biståndsenheten bistand@vanersborg.se

Enhetschef biståndsenhet
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se

mer information

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här