Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.
Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

Även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som söks månadsvis. 


Ekonomiskt bistånd riktar sig till alla vuxna personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och inte kan hitta någon annan lösning på sina ekonomiska problem.


Ansökan gör du hos en informatör på sektionen på Försörjningsstöd. Handläggaren bedömer därefter om du har rätt till försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd eller inte. 


Ring våra informatörer på telefonnummer 0521-72 14 72.


Vad är ekonomiskt bistånd?

Ekonomiskt bistånd är avsett att täcka de mest grundläggande behoven som kostnader för boende, mat, el, resor till arbete, hygienartiklar, kläder, lek och fritid, tidning och telefon.

Efter särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas för läkarvård, mediciner, barnomsorg, flyttkostnader, tandvård och glasögon.

Socialtjänstlagens bestämmelser innebär att det kan ställas krav på den som söker bistånd. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser, praktik eller arbetsprövning. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli. Man måste själv göra vad man kan för att bidra till sin försörjning.

Beslut gällande ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd, utgår från hushållets gemensamma ekonomiska förhållande. Detta innebär att makar, och även personer i samboförhållande, anses ha försörjningsansvar för varandra.

Föräldrars försörjningsansvar kvarstår till dess en ungdom fyllt 18 år, eller avslutat grundläggande utbildning, dock längst till 21 års ålder.

Vem kan få ekonomiskt bistånd?

Några vanliga frågor om ekonomiskt bistånd


Får jag ha tillgångar?

Nej, tillgångar i form av exempelvis pengar på banken, fonder, aktier, eget företag, och/eller andra tillgångar i Sverige - eller i annat land - kan påverka din rätt till bistånd. Även innehav av fastighet/bostadsrätt samt fordon kan påverka beslutet om din rätt till bistånd.

Undantag kan finnas om exempelvis bilen är nödvändig för att du ska klara av ditt arbete. Du behöver inte heller inte sälja din fastighet/ bostadsrätt om du söker ekonomiskt bistånd för en kort period. Beslut om undantag fattas efter en individuell prövning.

Vad gör jag om jag har skulder?​

Ekonomiskt bistånd beviljas inte för att betala lån eller andra skulder. Däremot erbjuder kommunen budget- och skuldrådgivning, där kan du få hjälp och stöd med att få ordning på din ekonomi. Rådgivningen är gratis och anpassas efter dina behov.

Kan jag få bistånd i väntan på sjukpenning eller pension?

Ja, du kan få ett förskott på eventuellt kommande ersättning, när din sjukpenning eller pension sedan kommer igång blir du återbetalningsskyldig det belopp som du fått i förskott som bistånd från kommunen.

Kan jag få ekonomiskt bistånd om jag är långtidssjukskriven?

Ja, om din sjukpenning är för låg eller om du inte får någon sjukpenning alls, då kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Kan jag som studerar få ekonomiskt bistånd?

Nej, du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala Studiestödsnämnden, CSN. Undantag finns för de som läser SFI, Svenska För Invandrare, som inte har möjlighet att få studiestöd.

Kan jag som är arbetslös få ekonomiskt bistånd?

Ja, men du ska vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. För att öka dina möjligheter att få jobb kanske du behöver delta i kompetenshöjande verksamhet som kurser, praktik eller arbetsprövning. Du är skyldig att delta i kompetenshöjande verksamhet annars kan det ekonomiska biståndet minskas eller helt utebli.

Hur söker man ekonomiskt bistånd?

Vid den första kontakten pratar vi om både din ekonomiska situation och din livssituation i övrigt. Du kan få bistånd efter ditt behov och för att komma fram till vad just du behöver gör vi en ekonomisk utredning. Det betyder att du behöver visa oss alla dina inkomster och visa kvitto eller underlag på de utgifter du ansöker om. Det du har att leva på jämförs med den riksnorm för ekonomiskt bistånd som Socialstyrelsen har räknat fram. Om dina inkomster är högre än riksnormen kan du inte få ekonomiskt bistånd.

Riksnormen är lika för hela landet, beloppen är olika för barnfamiljer, par och ensamstående.

Alla personliga uppgifter är skyddade av sekretess, det betyder att ingen utomstående kan se de uppgifter som socialtjänsten har om dig.

Överklaga

Om du får avslag på hela eller en del av din ansökan har du rätt att få ett skriftligt beslut. Om du inte är nöjd med beslutet du får, har du rätt att överklaga och få det omprövat av Förvaltningsrätten.

E-ansökan

Du som har pågående ekonomiskt bistånd har möjlighet att göra din ansökan elektroniskt.

Du behöver:

  • Vara folkbokförd i Vänersborgs kommun
  • Ha en pågående insats ekonomiskt bistånd
  • Giltigt bank-id

Sammanboende eller makar behöver båda bank-id eftersom de ska söka ekonomiskt bistånd gemensamt. Innan du fyller i e-ansökan är det bra att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som du ska ta upp i din ansökan. Du behöver som regel inte skicka med några underlag men det finns några undantag som din socialsekreterare kommer att informera dig om. Tänk på att spara samtliga underlag för en eventuell kontroll. Alla dina uppgifter måste stämma överens med ditt underlag och vid en kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat.

Tjänsten ligger nere för service under följande dagar 2021:               Under dessa tider går det inte att läsa eller göra en ansökan. Stäng/Logga ut i god tid.

20 april kl. 09.00 - 11.00

11 maj kl. 09.00 - 11.00

8 juni kl. 09.00 - 11.00

13 juli kl. 09.00 - 11.00

10 augusti kl. 09.00 - 11.00

14 september kl. 09.00 - 11.00

12 oktober kl. 09.00 - 11.00

9 november kl. 09.00 - 11.00

14 december kl. 09.00 - 11.00

11 januari 2022 kl 09.00 - 11.00


KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Informatör: försörjningsstöd (socialbidrag)
Telefon: 0521-72 14 72

Telefontider:
mån-tors:      8.30 -  9.30
                   10.00 - 11.45
                   13.15 - 15.30
            
fredag:         8.30 -   9.30
                   10.00 - 11.45

Telefontid under sommarveckorna 26-33;

Mån - fre:   8.30 -   9.30
                 10.00 - 11.45

Telefax:
0521-72 17 31

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se