Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Folkhälsoarbete

Hälsa — en resurs i vardagen

God hälsa är ofta det mest betydelsefulla i livet. En god hälsa handlar inte bara om att hålla sig frisk från sjukdom utan även om att ha framtidstro, vänner, en meningsfull sysselsättning, bra boendemiljö, god ekonomi etc.

Folkhälsa — ett mål för samhället

Folkhälsa handlar om befolkningens hälsoläge, hur hälsan utvecklas och fördelas mellan olika grupper och områden i kommunen/samhället.

En god folkhälsa är resultatet av att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Vänersborgs kommun arbetar för att skapa goda samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Fyra utvecklingsområden har identifierats dessa är; "Delaktighet, inflytande och samverkan", Trygga och goda levnadsvillkor, "Goda levnadsvanor" samt "Psykisk hälsa". 

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Folkhälsosamordnare
Anne Ekstedt

Telefon:
0521-72 13 91

E-post:
anne.ekstedt@vanersborg.se

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se