Hoppa till innehåll

 

Funktionsnedsättning

Om du har svårigheter att klara av ditt dagliga liv på egen hand och anser dig vara i behov av hjälp kan du vända dig till Biståndsenheten.

Hur ansöker jag om stöd?

Du kontaktar oss

Du kan kontakta oss på flera sätt. Du kan ringa till kommunens växel, telefon 0521- 72 10 00, som hjälper dig att komma i kontakt med rätt biståndshandläggare för LSS/socialpsykiatri. Du kan själv kontakta den handläggare som ansvarar för den dag i månaden som du är född. För dig som hellre vill skicka in en skriftlig ansökan direkt finns det både en elektronisk ansökningsblankett och en ansökningsblankett att skriva ut.

Vi kontaktar dig för att utreda dina behov

Handläggaren tar kontakt med dig och bokar en tid för ett möte. Under mötet kommer handläggaren att ställa frågor till dig utifrån de insatser, hjälp eller stöd som du ansöker om. Handläggaren begär även att få del av intyg där dina diagnoser framkommer och vilka svårigheter dessa medför för dig i det dagliga livet.

Vi fattar ett beslut

Utefter de uppgifter som handläggaren har fått del av fattas ett beslut om du har rätt till det som du ansökt om eller inte. Utredningen och beslutet sänds hem till dig.

Om du beviljats det som du ansökt om kommer du att kontaktas av den enheten som verkställer ditt beslut och utför den insats, hjälp och stöd som du har rätt till.

Om du fått ett avslag på din ansökan, helt eller delvis, har du rätt att överklaga det. Det kommer att finnas med en anvisning i ditt beslut om hur du gör för att överklaga beslutet. Om du vill ha hjälp med att överklaga kontaktar du din handläggare med det snaraste.

Hur överklagar jag ett beslut?

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och är missnöjd med detta kan du överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten.

En handläggare på biståndsenheten kan hjälpa dig att överklaga till domstol.

Läs mer här du gör för att överklaga ett beslut inom SoL eller LSS. Öppnas i nytt fönster.

Taxor och avgifter

Information om socialnämndens taxor och avgifter. Avgifterna gäller både för dig som bor hemma och för dig som bor i särskilt boende.

Läs mer om socialförvaltningens taxor och avgifter Öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd

Vad innebär anhörigstöd?

Anhöriga som vårdar eller stödjer någon närstående, är en dold grupp i samhället. Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. För att orka med den roll som anhörigvårdaren har krävs många gånger både stöttning och insatser.

Tolkservice

Regionenstolkservice vänder sig till dig som är döv, dövblind eller hörselskadad.

Vår enhet Taltjänst ger tolkservice till dig med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. Tolkservicen är också till för dig som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

Tolkverksamheten, Västra götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syn- och hörselnedsättning

Habilitering & Hälsa är en del av Västra Götalandsregionen och erbjuder specialiserad vård och stöd vid en varaktig funktionsnedsättning som nedsatt förmåga att höra eller se. Oftast kommer du till dem via remiss från läkare men det går också att skriva en egenremiss.

Syn
Syncentral Vänersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hörsel
Audionommottagning i Vänersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Dövteam Vänersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Alternativ telefoni Vänersborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västra Götalandsregionen erbjuder också tolktjänst till personer som är döva, dövblinda och personer med hörselnedsättning.
Beställ teckenspråkstolk, dövblindtolk, skrivtolk, tss-tolk och taltjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga tjänster vid hörselnedsättning
Bildtelefoni.net - samtalsförmedlande samhällstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hörsellinjen - Hörselskadades Riksförbunds rådgivningstjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Särskilt stöd och service enligt LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en lag som ger dig som har omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till särskilt stöd och service. Stödet ska tillförsäkra dig goda levnadsvillkor i ditt dagliga liv. Målsättningen är att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt på dina egna villkor och med dina egna förutsättningar.

För att beviljas stöd enligt LSS-lagstiftningen

För att beviljas detta stöd måste du tillhöra någon av de så kallade personkretsarna som du ser här:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Att ansöka om stöd

För att du ska få rätt till stöd, samt göra en ansökan, är du välkommen att kontakta någon av våra biståndshandläggare.

Kontakt med handläggare på biståndsenheten. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

Informationstelefon
Mån-Fre, kl 08:30-09:30
Telefon: 0521-72 11 61
Telefon: 0521-72 10 98

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare
Äldreomsorg  Öppnas i nytt fönster.Personligt stöd och omsorg Öppnas i nytt fönster.

Telefontid handläggare
Mån-Fre, kl 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Helena Gidgård
Telefon: 0521-72 21 33
E-post: helena.gidgard@vanersborg.se

Lämna synpunkter

Här kan du lämna synpunkter på våra verksamheter.
Lämna synpunkter här