Hoppa till innehåll

 

Gifta sig

Tillfällig paus

Kommunen stänger per omgående den verksamhet som inte anses vara absolut nödvändig! Det innebär att vi pausar möjligheten till borgerliga vigslar till den 24 januari 2021.

Folkhälsomyndigheten vidtog 2020-12-18 ytterligare åtgärder för att trycka ner smittspridningen av covid-19. Bland dessa åtgärder återfinns att rekommendera kommuner och regioner att stänga all verksamhet som inte är helt nödvändig att bedriva till och med den 24 januari 2021. Med anledning av den rådande pandemin och de nya striktare rekommendationer som vidtagits har kommunen beslutat att pausa de borgerliga vigslarna fram till den 24 januari 2021 med reservation för att det kan bli längre tidsperiod pga. av vad Folkhälsomyndigheten beslutar.

 

Borgerlig vigsel

Att gifta sig borgerligt är en enkel ceremoni och ett alternativ till kyrkbröllop. För borgerlig vigsel krävs att man ansöker om hindersprövning hos Skatteverket. Sedan den 1 maj 2009 är äktenskapet könsneutralt. Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Bokning av borgerlig vigsel i Vänersborgs kommun görs genom att det kommer in ett förfrågningsunderlag via vår e-tjänst som ni finner i högerspalten på denna sida. Där finns ett angivet schema med bestämda tider att välja ifrån. Vill ni se det angivna schemat i förhand så finner ni det till vänster på denna sida under "Tidsschema vigslar".

Två vittnen ska närvara vid vigseln. Det kan vara släkt, vänner och familj. Vittnena måste ha fyllt 18 år. Om vigseln sker på kommunhuset och under kontorstid kan kommunens personal vara vittnen.

Maxgräns åtta personer på vigslar

Regeringen och Länsstyrelsen har förbjudit allmänna sammankomster med fler än åtta personer närvarande, även om man håller avstånd. Förbudet gäller från och med 24 november 2020 och tills vidare, för att minska smittspridningen av covid-19. Därför har vi i kommunen beslutat att följa maxgränsen på åtta personer på interna och externa sammankomster, inklusive vigslar. Det innebär att det får vara högst åtta personer närvarande inklusive brudparet, vigselförrättare och vittnen. Detta gäller oavsett om vigseln äger rum i kommunens lokaler eller någon annanstans.

Kom ihåg!

Ni som ska vigas ska ha med giltig legitimation till vigseln.
Vittnen behöver inte legitimera sig.

Gör så här om ni önskar en borgerlig vigsel:

1. Beställ intyg om vigsel och hindersprövning från Skatteverket. Skatteverket svarar på frågor om hindersprövningen samt namnbyte. Handläggningstiden hos Skatteverket kan vara cirka två till tre veckor. Kom ihåg att hindersprövningen endast är giltig i 4 månader från det att den utfärdas och måste vara giltig under vigseln.
Information om hindersprövning på Skatteverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2. Lämna eller skicka in intygen (originalhandlingar) snarast till kommunhuset.
Besöksadress: Sunsdagatan 29, Vänersborg
Postadress: Vänersborgs kommun, 462 85 Vänersborg
Märk kuvertet ”Vigsel”

3. Gör en vigselanmälan via kommunens hemsida genom att klicka på länken "Här bokar du din vigsel (E-tjänst)" i högerkolumnen på den här sidan. Direktadress till sidan är: www.vanersborg.se/vigsel
I anmälan uppger ni era personuppgifter och önskemål om vigseln, så som plats och andra detaljer.
Genom vigselanmälan skapas underlag för protokoll och andra vigselhandlingar.

Vad händer sedan?

När anmälan kommit in så skickas en bekräftelse till den mejladress ni angett. Denna bekräftelse är enbart en bekräftelse på inkommen anmälan.

En slutgiltig bekräftelse på bokad vigsel kommer skickas så snart hindersprövning- och vigselintyg blivit inlämnat till vigseladministratör. Har vigseladministratör ej hört av sig inom två veckor från inkommen anmälan så kan ni bedöma att datumet för vigseln är fastställt (detta gäller endast om man ansökt om vigseldatum från det angivna schemat).

Vid vigsel på annan plats än kommunhuset ska ni efter bekräftelse ta kontakt med utsedd vigselförrättare för att komma överens om detaljerna för vigseln.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 19

Telefon:
0521-72 23 97

E-post:
vigsel@vanersborg.se