Hoppa till innehåll

 

Hjälpmedel, rehabilitering, 
bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till någon av primärvårdsrehabiliteringarna.

Västra Götalandsregionens webbsida om hjälpmedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rehabilitering

Är du inskriven i kommunens hemsjukvård och/ eller har frågor kring rehabilitering eller hjälpmedel finns mer information på kommunens sida om hemsjukvård och rehabilitering.

Kommunens enhet för rehabilitering, Kommunrehab, ansvar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.

Information om Kommunrehabs verksamhet. Öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning beviljas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnast/fysioterapeut utreder och bedömer behovet av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och skriver intyg till kommunen.

Information om bostadsanpassning och hur man ansöker. Öppnas i nytt fönster.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se