Hoppa till innehåll

 

Hjälpmedel, rehabilitering, 
bostadsanpassning

Hjälpmedel

Om du har behov av hjälpmedel vänder du dig i första hand till någon av primärvårdsrehabiliteringarnalänk till annan webbplats.

Rehabilitering

Är du inskriven i hemsjukvården och/ eller har frågor kring rehabilitering eller hjälpmedel kan du även se vidare information under kommunens hemsjukvård.

Kommunens enhet för rehabilitering ansvar för personer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, för de som bor på kommunens särskilda boenden samt för de som vistas på kommunens dagverksamheter.

Bostadsanpassning

Bostadsanpassning beviljas till personer med funktionshinder för att ge dem möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Arbetsterapeuten eller sjukgymnast/fysioterapeut utreder och bedömer behovet av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning och skriver intyg till kommunen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se