Hoppa till innehåll

 

Integration

Flyktingmottagande inom ASI i Vänersborgs
kommun arbetar med kommunens flyktingmottagande vilket innefattar mottagande av ensamkommande barn, mottagande av nyanlända flyktingar tillhörande etableringsreformen som till exempel kvotflyktingar, kommunplacerade flyktingar, anhöriginvandrade med barn samt självbosatta.