Hoppa till innehåll

Sjukvård och tandvård

Läkare, sköterska och patient på sjukhus

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen.

Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut gör då en bedömning av att behov finns och planerar insatserna tillsammans med dig som vårdtagare och eventuellt någon anhörig.

Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal.

All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

KONTAKT

Vänersborgs kommun

Medicinskt ansvarig
sjuksköterska, MAS
Tommy Carlgren

Besöksadress:
Sundsgatan 29, Vänersborg

Telefon:
0521-72 14 78

E-post :
tommy.carlgren@vanersborg.se