Hoppa till innehåll

 

Trygg och säker

Vänersborgs kommun har ett viktigt ansvar när det kommer till arbetet med frågor som rör trygghet, säkerhet och krisberedskap. Kommunen värnar om att du som bor eller vistas i kommunen ska kunna känna dig trygg och säker samt för att grundläggande samhällsviktiga funktioner ska kunna upprätthållas även under samhällsstörningar eller särskilda och extraordinära händelser.

Det kommunala säkerhetsarbetet innefattar:

  • Krisberedskap och krishantering: Hur vi ska lösa en kris inom vår kommun och närområde.
  • Brandsäkerhetsarbete: Hur vi skyddar människor, egendom och miljö från bränder.
  • Skade- och brottsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet brott och skador på kommunal egendom.
  • Hot- och våldsförebyggande arbete: Hur vi förhindrar och sänker antalet hot- och våldssituationer inom kommunen.

Säkerhetsarbetet sker i samverkan med andra kommuner, kommunala förvaltningar och bolag, myndigheter och organisationer som till exempel: NÄRF, Länsstyrelsen, Polisen och Västra Götalandsregionen.

Vill du veta mer om det säkerhetsarbete som görs inom kommunen?
Till vänster kan du navigera till de olika områdena

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor, men i arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället. En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, hälsa eller människors frihet. Det kan handla om att väldigt många drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

Vid behov av akut hjälp som vid olyckor, ring SOS Alarm på telefonnummer 112.

KONTAKT

Beredskapssamordnare
Jessica Roth Andersson
Tel: 0521-72 11 63
E-post:
jessica.rothandersson@vanersborg.se

Säkerhetssamordnare
Per Edensvärd
Tel: 0521-72 14 52
E-post: per.edensvard@vanersborg.se

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29