Hoppa till innehåll

 

Våld i nära relation

Klicka här för att ta mig direkt till Google.se

Är du utsatt för våld, eller känner du någon som är det?
Om du vill ha hjälp kan du ta kontakt med Individ- och familjeomsorgen. Även ta kontakt med Enheten mot våld i nära relationer. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är inte ovanligt att den som utsätts för våld och hot tar på sig en del av skulden för det som hänt.

Det är alltid den som gör sig skyldig till övergrepp som bär hela ansvaret. Den som utsätts för våld och hot kan alltid få hjälp.

Kontaktuppgifter och mer information finner du i kontaktrutorna till höger.

Enheten mot våld i nära relationer på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enheten mot våld i nära relationer på Instagram Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du utsatt någon för våld?

Vänersborgs kommun erbjuder i samverkan med Trollhättans stad möjlighet till samtal och rådgivning för våldsutövare i nära relation där kan du genom samtal försöka hitta  lösningar och vägar till förändring.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Om du är utsatt för hedersrelaterat hot och /eller våld kan du ta kontakt med Enheten mot våld i nära relation eller Individ- och familjeomsorgens mottagare i Vänersborg.

Våld i nära relation

Om du blir utsatt för våld och övergrepp eller utsätter någon för våld i nära relation finns hjälp att få via Enheten mot våld i nära relation i Trollhättan. Vänersborgs kommun har tecknat avtal med Trollhättans stad om råd och stöd för våldsutsatta och våldsutövare. Vid behov av skydd och/eller stöd är du välkommen att kontakta Vuxenenheten.

Se vidare i kontaktrutorna till höger.

Viktiga telefonnummer

Ring alltid 112 i akuta lägen

Socialjouren tel 0522-69 74 44 (se tider under kontakt)

Samtalmottagning för våldsutsatta och våldsutöveare tel 0520-49 54 00

Råd och stödenheten mot våld i nära relationer 0520-49 54 00

Kvinnojouren Duvan (kvällar och helger) tel 0520-398 70

Kvinnofridslinjen tel 020-50 50 50

Polisen tel 114 14

Sjukvårdsrådgivningen tel 1177

Terrafem (telefonjour på flera språk) tel 020-52 10 10


Chatta med oss på enheten mot våld i nära relationer - chatten tillfälligt stängd!

Chatten är stängd för tillfället, men du är välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post istället.

Är du över 18 år och behöver stöd och rådgivning när det gäller frågor som rör våld i nära relationer är du välkommen att chatta med oss på enheten mot våld i nära relationer. Chatten är ett samarbete mellan Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad.

Chatt till enheten mot våld i nära relationer

Våld i nära relationer - barn

Barn eller ungdomar som bevittnat eller upplevt våld i familjen kan bära med sig upplevelser som påverkar hur barnet eller ungdomen mår. För att hjälpa dessa barn och ungdomar att hantera, få sätta ord på och bearbeta det de upplevt erbjuds stöd både individuellt och i grupp med andra barn eller ungdomar. Det är familjebehandlare och fältsekreterare som arbetar med att möta dessa barn och ungdomar enskilt eller i gruppverksamhet och stödet är kostnadsfritt.

Första kontakten tas via Orosanmälan - Barn som far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via Barn- och ungdomsenheten.
KONTAKT

Individ- och familjeomsorg
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Residensgatan 20

Mottagare socialsekreterare Vuxenenheten 

Telefon:
0521-72 17 05

Telefax:
0521-72 17 31

Socialjouren:                   Ring 0522-69 74 44                 under nedanstående tider:

Måndag–torsdag, klockan 16.00–23.00
Fredag, klockan 15.00–02.00
Lördag, klockan 16.00–02.00
Söndag, klockan 16.00–23.00

Natt och helgtid nås socialjour via 112.

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se