Gå till innehåll

Verktygsfält

Boenden, särskilda

Du som har ett omfattande och varaktigt behov av hjälp, som inte kan tillgodoses av insatser i det egna hemmet, kan ansöka om särskilt boende.

Vad innebär särskilt boende?

Särskilt boende erbjuder ett eget hem med stöd, service och omvårdnad efter den enskildes behov. Personlig omvårdnad omfattar hjälp med måltider, hygien, klädsel och olika aktiviteter. Varje boende har en egen lägenhet med ett eget hyreskontrakt.

Särskilt boende

Det finns olika former av särskilt boende där grupper bestående av 6-14 boende per enhet med inriktning mot

 • Demens
 • Fysiska sjukdomar
 • Psykogeriatrik (äldrepsykiatri)
 • Funktionsnedsättning

Storleken på lägenheten varierar. Inom dessa boende finns personal dygnet runt.

Gruppboende, gruppbostad

Gruppboende finns både inom äldreomsorg och inom LSS för vuxna personer med funktionsnedsättning. Gruppboende är till för dig som har ett omfattande tillsyns- och stödbehov dygnet runt. Gruppboendet består av små lägenheter med gemensamhetsutrymmen i samma hus. I gruppbostaden finns personal dygnet runt som hjälper dig med det du behöver.

Demensboende

Demensboende är en form av särskilt boende för dig som har fått en demensdiagnos och ett beslut om särskilt boende. Ett demensboende är en gruppbostad med plats för 6-14 boende per enhet med särskilt utbildad personal. Personal finns dygnet runt.

Korttidsboende

Inom särskilda boendeformer finns även korttidsplatser för i första hand avlastning för anhöriga.

Servicebostad (funktionsnedsättning)

En servicebostad består av ett antal lägenheter som kan ligga i samma hus eller i ett samlat bostadsområde. För dig som bor i en servicebostad finns det tillgång till en gemensam lägenhet som fungerar som en samlingspunkt. Det finns personal som ger stöd och hjälp om du har behov.

 • Vid inflyttning sker ett välkomstsamtal och samtidigt upprättas en genomförandeplan av dina hjälpinsatser.
 • Alla har en egen kontaktman. Syftet med kontaktmannaskapet är att vårdtagare och anhöriga ska ha en personal som man i första hand ska kunna vända sig till. Kontaktmannen ska vara vårdtagarens "förtrogne och förlängda arm".
 • Hjälp med det du inte klarar själv i boendet dygnet runt.
 • Möjlighet att påkalla hjälp dygnet runt via larm i din lägenhet.
 • Utevistelse och aktiviteter.
 • Att du ska känna dig trygg och lita på vår personal.
 • Att bli bemött på ett professionellt sätt av kunnig personal.
 • Att bli erbjuden kommunal hälso- och sjukvård.

För att få ett särskilt boende behövs ett biståndsbeslut från socialtjänsten. Ansökan skickas till en biståndshandläggare på biståndsenheten.

Ansök om särskilt boende hos biståndsenheten

Bostad med särskild service är några olika boendeformer enligt LSS som är anpassade till dig som är vuxen och har funktionsnedsättning.

Läs mer om bostad med särskild service för vuxna

Karta över särskilda boenden - funktionsnedsättning Pdf, 476.2 kB, öppnas i nytt fönster.

All personal som jobbar inom särskilt boende har tystnadsplikt som även gäller om personen slutat sin anställning.

Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Därför har riksdagen infört en ny bestämmelse i Socialtjänstlagen som säger att äldreomsorgen ska arbeta utifrån en nationell värdegrund.

I Vänersborgs kommun finns:

Äldreomsorgens arbete jämförs årligen i en rad utvärderingar, t ex:

Socialstyrelsens Öppna jämförelser Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2023